Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
11/04/2010
Phân công chuẩn bị tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXX

             ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                              Vinh, ngày 07 tháng 04 năm 2010

                              *

                   Số 140-CV/TV

            V.v. đề nghị chuẩn bị tham luận

    cho Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXX

 

Kính gửi:                - Bí thư các đảng bộ bộ phận,

                                - Bí thư các chi bộ.

 

            Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXX nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng ủy phân công cho các đảng bộ bộ phận, các chi bộ chuẩn bị tham luận tại đại hội như sau:

                1. Đảng bộ bộ phận khoa Giáo dục chính trị

Các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

            2. Chi bộ phòng Đào tạo

            Việc thực hiện Nghị quyết số 234-NQ/ĐU ngày 23/05/2006 của Đảng ủy về đào tạo theo học chế tín chỉ - Thực trạng và giải pháp

            3. Đảng bộ bộ phận khoa Vật lý

            Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ

            4. Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên

            Các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo các môn Chuyên tại Trường Trung học phổ thông Chuyên

            5. Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính

            Công tác Kế hoạch - Tài chính: thực trạng và giải pháp

            6. Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ

            Xây dựng cơ cấu tổ chức và cán bộ từng bước đáp ứng yêu cầu của một trường đại học trọng điểm

            7. Chi bộ phòng Quản trị

            Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

            8. Đảng bộ bộ phận khoa Nông Lâm Ngư

            Làm gì để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”

            9. Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử

            Nghiên cứu khoa học và đào tạo gắn kết với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

            10. Chi bộ Thanh tra giáo dục - Đảm bảo chất lượng

            Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

            11. Đảng bộ bộ phận khoa Công nghệ thông tin

            Những giải pháp để triển khai chương trình tiên tiến cho các ngành công nghệ

            12. Chi bộ phòng Hợp tác quốc tế

            Hợp tác quốc tế - Cơ hội và thách thức

            13. Đảng bộ bộ phận khoa Đào tạo Sau đại học

            Các giải pháp đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học

            14. Đảng bộ bộ phận khoa Toán học

            Quản lý chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học - Thực trạng và giải pháp

            15. Đảng bộ bộ phận khoa Ngữ văn

            Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của xã hội.

            16. Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên

            Để giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa phát triển số lượng với nâng cao chất lượng đào tạo.

            17. Công đoàn trường

            Các giải pháp để đẩy mạnh phong trào đổi mới phương pháp dạy và quản lý của cán bộ, công chức trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

            18. Đoàn trường

Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn - Hội khi chuyển sang phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 

Lưu ý:  - Bài viết trên một mặt giấy A4, phông chữ Time New Roman.

   - Mỗi tham luận trình bày tại đại hội không quá 10 phút.

               - Các bài tham luận phải gửi về Ban Thường vụ Đảng uỷ để duyệt nội dung và biên tập kỷ yếu trước ngày 25/04/2010 (qua Văn phòng Đảng uỷ) bằng văn bản hoặc qua hộp thư điện tử: tuandhv@gmail.com

Nhận được Công văn này, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các đồng chí Bí thư khẩn trương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:                                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Như trên.                                                                                            BÍ THƯ

 

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

 

 

 

 

                                                                                                      Đinh Xuân Khoa

 

 

 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh