Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
16/05/2010
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường khoá XXX nhiệm kỳ 2010-2015.

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ,

Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường

 khoá XXX, nhiệm kỳ 2010-2015

 

I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

1.          

Trần Văn Ân

Trưởng phòng Quản lý khoa học và Thiết bị

2.          

Nguyễn Hoa Du

Phó Trưởng khoa Hoá học

3.          

Đinh Trí Dũng

Trưởng khoa Ngữ văn

4.          

Đinh Thế Định

Trưởng khoa Giáo dục chính trị

5.          

Hồ Mỹ Hạnh

Phó Trưởng khoa Kinh tế

6.          

Nguyễn Ngọc Hiền

Hiệu trưởng Trường mầm non thực hành

7.          

Phạm Minh Hùng

Phó Hiệu trưởng

8.          

Nguyễn Thị Hường

Chủ tịch Công đoàn Trường

9.          

Đinh Xuân Khoa

Phó Hiệu trưởng

10.      

Trần Ngọc Lân

Trưởng khoa Nông Lâm Ngư

11.      

Nguyễn Bá Minh

Trưởng khoa Giáo dục tiểu học

12.      

Ngô Đình Phương

Trưởng khoa Ngoại ngữ

13.      

Nguyễn Thành Quang

Trưởng khoa Toán học

14.      

Vũ Ngọc Sáu

Trưởng khoa Công nghệ

15.      

Nguyễn Hồng Soa

Bí thư Đoàn trường

16.      

Đoàn Hoài Sơn

Trưởng khoa Vật lý

17.      

Thái Văn Thành

Phó Hiệu trưởng

18.      

Trần Văn Thức

Trưởng khoa Lịch sử

19.      

Mai Văn Trinh

Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin

20.      

Ngô Sỹ Tùng

Phó Hiệu trưởng

21.      

Mai Văn Tư

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên

 

II. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

1.          

Đinh Trí Dũng

Trưởng khoa Ngữ văn

2.          

Phạm Minh Hùng

Phó Hiệu trưởng

3.          

Nguyễn Thị Hường

Chủ tịch Công đoàn Trường

4.          

Đinh Xuân Khoa

Phó Hiệu trưởng

5.          

Ngô Đình Phương

Trưởng khoa Ngoại ngữ

6.          

Thái Văn Thành

Phó Hiệu trưởng

7.          

Ngô Sỹ Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

III. BÍ THƯ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

1.          

Đinh Xuân Khoa

Phó Hiệu trưởng

 

IV. PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

1.          

Phạm Minh Hùng

Phó Hiệu trưởng

 

V. UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG UỶ TRƯỜNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

1.          

Mạnh Tuấn Hùng

Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng

2.          

Ngô Đình Phương

Trưởng khoa Ngoại ngữ

3.          

Trần Hậu Thìn

Giảng viên khoa Nông Lâm Ngư

4.          

Nguyễn Quang Tuấn

Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ

5.          

Mai Văn Tư

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên

 

VI. CHỦ NHIỆM UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG UỶ TRƯỜNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

1.          

Ngô Đình Phương

Trưởng khoa Ngoại ngữ

 

 

 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh