Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
14/01/2011
Thông tin về đại biểu dự Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam
    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng diễn ra từ ngày 12/1 đến ngày 19/1/2011 với sự tham dự của 1.377 đại biểu, đại diện cho 3,6 triệu đảng viên cả nước. Website của Đảng ủy xin giới thiệu một số thông tin về đại biểu.
 I- Tình hình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng:
Đến ngày 24/12/2010, có 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công đại hội; đã bầu đủ số lượng đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết theo phân bổ của Trung ương; đại hội đã tiến hành đảm bảo đúng các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng.
1- Tổng số đại biểu đương nhiên, đại biểu được bầu cử tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương và đại biểu chỉ định là 1.378 đồng chí, trong đó:
- 158 đại biểu là Ủy viên chính thức và 20 đại biểu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X (đại biểu đương nhiên).
- 1.189 đại biểu được bầu cử tại đại hội đảng bộ trực thuộc.
- 11 đại biểu ở Đảng bộ Ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định.
II- Tổng số đại biểu được triệu tập là 1.377 thuộc 67/67 đoàn đại biểu dự Đại hội, trong đó:
- 158 đại biểu là Ủy viên chính thức và 20 đại biểu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X, chiếm 12,93%.
- 1.188 đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, chiếm 86,27%.
- 11 đại biểu ở Đảng bộ Ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định, chiếm 0,80%.
- 150 đại biểu nữ, chiếm 10,89%.
- 167 đại biểu là dân tộc thiểu số, chiếm 12,13%.
- 196 đại biểu là sỹ quan trong lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an), chiếm 14,23%.
- 13 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang, chiếm 0,94% và 3 đại biểu là Anh hùng Lao động, chiếm 0,22%.
- 18 đại biểu là Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, chiếm 1,31%.
- 7 đại biểu là Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú, chiếm 0,51%.
Về thời gian vào Đảng:
- Số đại biểu vào Đảng từ tháng 9/1945 đến tháng 7/1954 có 1 đại biểu, chiếm 0,07%.
- Số đại biểu vào Đảng từ tháng 8/1954 đến tháng 4/1975 có 197 đại biểu, chiếm 14,31%.
- Số đại biểu vào Đảng từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1986 có 819 đại biểu, chiếm 59,48%.
- Số đại biểu vào Đảng từ tháng 1/1987 đến tháng 12/1991 có 185 đại biểu, chiếm 13,44%.
- Số đại biểu từ tháng 1/1992 đến nay có 175 đại biểu, chiếm 12,71%.
Có 1 đại biểu được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 40 đại biểu được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 328 đại biểu được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Về trình độ học vấn:
- 1.374 đại biểu có trình độ PTTH, chiếm 99,78%.
- 3 đại biểu có trình độ THCS, chiếm 0,22%.
Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học hàm, học vị:
- 23 đại biểu có trình độ trung học chuyên nghiệp, chiếm 1,67%.
- 919 đại biểu có trình độ cao đẳng, đại học, chiếm 66,74%
- 227 đại biểu là thạc sỹ, chiếm 16,49%; 202 đại biểu là tiến sỹ, chiếm 14,67%.
- 39 đại biểu là viện sĩ, giáo sư, phó giáo sư, chiếm 2,83%.
Về trình độ lý luận chính trị:
- 595 đại biểu có trình độ cử nhân, chiếm 43,21%
- 762 đại biểu có trình độ lý luận cao cấp, chiếm 55,34%
- 19 đại biểu có trình độ lý luận trung cấp, chiếm 1,38%
- 1 đại biểu có trình độ lý luận sơ cấp, chiếm 0,07%.
Về tham gia cấp ủy đảng các cấp:
- 178 đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, chiếm 12,93%.
- 1.085 đại biểu là cấp ủy viên cấp tỉnh, thành phố và đảng ủy trực thuộc Trung ương, chiếm 78,79%.
- 246 đại biểu là cấp ủy viên cấp huyện, quận và tương đương, chiếm 17,86%.
- 13 đại biểu là cấp ủy cơ sở (xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp), chiếm 0,94%.
Về độ tuổi:
- 1 đại biểu dưới 30 tuổi, chiếm 0,07%.
- 37 đại biểu từ 30 đến 40 tuổi, chiếm 2,69%.
- 225 đại biểu từ 41 đến 50 tuổi, chiếm 16,34%.
- 1.040 đại biểu từ 51 đến 60 tuổi, chiếm 75,53%.
- 71 đại biểu tuổi từ 61 đến 70 tuổi, chiếm 5,16%.
- 3 đại biểu trên 70 tuổi, chiếm 0,22%.
Tuổi đời bình quân của đại biểu là 53,6.
Đại biểu cao tuổi nhất là đồng chí Trần Hanh, sinh năm 1932, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đại biểu thuộc Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.
Đại biểu ít tuổi nhất là đồng chí Vương Thị Mỵ, sinh năm 1982, dân tộc Mông, Đảng ủy viên, cán bộ Văn phòng UBND xã Phùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang./.
 
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh