Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
12/04/2012
Thông tri triệu tập hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
       ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2012
                            *
                Số 286-TT/TV
 
THÔNG TRI
Triệu tập hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
 
 
Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/2/2012 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quyết định triệu tập hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
1. Thành phần tham dự:
- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành các chi bộ.
- Đảng viên toàn Trường.
2. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 7 giờ ngày 14/4/2012.
3. Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh.
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu Bí thư các chi bộ lập danh sách đảng viên tham dự hội nghị (đảng viên không tham dự phải viết giấy trình bày rõ lý do, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị) và gửi về Văn phòng Đảng ủy trước 11 giờ ngày 13/4/2012 để bố trí chỗ ngồi. Quá thời hạn trên, chi bộ nào không gửi danh sách xem như không có đảng viên tham dự hội nghị và đồng chí Bí thư chi bộ phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
Đây là hội nghị đặc biệt quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí Bí thư chi bộ thông báo để đảng viên trong chi bộ tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định.
 
Nơi nhận:                                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                             BÍ THƯ
- Đảng ủy, các ban của Đảng ủy,
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
- Lưu: Văn phòng Đảng uỷ.
 
 

                                                                                                    Đinh Xuân Khoa

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh