Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
12/04/2012
Phân công các đơn vị chuẩn bị cho hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào ngày 14/4/2012
        ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2012
                              *
                Số 287-CV/TV
     V/v. chuẩn bị cho Hội nghị quán triệt  
      Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).                                       
 
                 Kính gửi:   - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
                                     - Các đơn vị, các đoàn thể.
                       
 
Để tổ chức thành công Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” vào ngày 14/4/2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường phân công và giao nhiệm vụ cho các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các đoàn thể thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ
- Lập danh sách đảng viên tham dự hội nghị (đảng viên không tham dự phải viết giấy trình bày rõ lý do, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị) và gửi về Văn phòng Đảng ủy trước 11 giờ ngày 13/4/2012 để bố trí chỗ ngồi. Quá thời hạn trên, chi bộ nào không gửi danh sách xem như không có đảng viên tham dự hội nghị và đồng chí Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
- Thông báo cho đảng viên của đơn vị mình sắp xếp công việc để dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định.
2. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên
- Trang trí hội trường, làm ma két hội nghị.
- Chụp ảnh tư liệu và đưa tin về hội nghị trên website của Nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” .
3. Phòng Quản trị
- Chuẩn bị hội trường A, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho hội nghị. Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện.
- Làm công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp trong toàn Trường.
- Mở cửa tầng 2 của Hội trường A và bổ sung 100 ghế nhựa cho đại biểu tham dự hội nghị.
4. Phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị
- Chuẩn bị màn hình, máy chiếu phục vụ hội nghị.
- Cử cán bộ trực máy chiếu tại Hội trường A.
- Kết nối hệ thống phòng họp trực tuyến giữa Hội trường A với phòng họp A nhà A1.
5. Phòng Hành chính Tổng hợp
- Chuẩn bị nước uống cho đại biểu tham dự hội nghị.
- Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy đón tiếp đại biểu.
- Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy phát tài liệu quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho các đơn vị.
- Sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách đảng viên do các đơn vị gửi đến Văn phòng Đảng ủy; điểm danh đảng viên tham dự hội nghị để báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu.
6. Phòng Bảo vệ
- Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường.
- Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu dự hội nghị.
7. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Cấp kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan sau khi đã được Ban giám hiệu duyệt.
8. Văn phòng Đảng uỷ
- Phối hợp với các ban của Đảng ủy xây dựng Chương trình hội nghị, Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Đảng ủy Trường.
- Đặt mua sách quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho các đơn vị.
- Chuẩn bị, hoàn tất và in ấn tài liệu phục vụ hội nghị.
- Gửi giấy mời các đại biểu ngoài Trường tham dự hội nghị.
- Làm Thông tri triệu tập hội nghị.
- Mời các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin về hội nghị.
- Xây dựng kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị trình Ban giám hiệu phê duyệt.
9. Văn phòng Đoàn trường
Đưa các thông tin, khẩu hiệu tuyên truyền về hội nghị lên bảng điện tử của Nhà trường.
 
 
Nơi gửi:                                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Đảng ủy, Ban giám hiệu,                                                        BÍ THƯ
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
- Các đơn vị,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.                              
 
 
            
                                                                                              Đinh Xuân Khoa
 
 
                                                                                   
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh