Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
19/04/2012
Đề nghị góp ý vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 

            ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                     Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2012

                            *

                  Số 289-CV/TV

       V.v. đề nghị góp ý cho Dự thảo Kế hoạch

    thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

 

 

Kính gửi:          - Đảng ủy, Ban giám hiệu,

                          - Các đảng uỷ bộ phận, các chi ủy chi bộ,

                      - Trưởng các đơn vị, các đoàn thể.

                                            

 

            Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/2/2012, Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 10/4/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

            Ban Thường vụ Đảng uỷ đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tham gia ý kiến và sửa chữa, bổ sung Dự thảo Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (có văn bản kèm theo).

Nhận được Công văn này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí khẩn trương thực hiện và gửi văn bản góp ý cho Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 20/4/2012.

 

 

Nơi nhận:                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Như kính gửi.                                                                             PHÓ BÍ THƯ

 

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

 

 

 

 

 

                                                                                              Phạm Minh Hùng

 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh