Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
24/04/2012
Quyết định thành lập Bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

 

            ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2012
                              *
                 Số 298 -QĐ/TV
 
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
 
 
- Căn cứ Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/2/2012 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;
- Căn cứ Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường,
 
BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Thành lập Bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gồm 6 đồng chí có tên sau đây:
1. Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng: Trưởng Bộ phận;
2. Đồng chí Phạm Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng bộ phận;
3. Đồng chí Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy: thành viên;
4. Đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: thành viên;
5. Đồng chí Ngô Sỹ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy: thành viên;
6. Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy: thành viên.
Điều 2: Bộ phận thường trực có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Điều 3: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy, các đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
                                                                   
Nơi nhận:                                                                                  T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Đảng uỷ, Ban giám hiệu,                                                                 BÍ THƯ
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
- Như Điều 3,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.                                                       Đinh Xuân Khoa
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh