Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
 
Hoạt động chuyên đề
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đại hội Đảng các cấp
Tư liệu về Đảng
 
Tin tức sự kiện
03/08/2012
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI)

Ngày 3/8/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, các kết luận của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ cán bộ, Trưởng, phó các đơn vị, Trưởng các đoàn thể cấp Trường. Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, giới thiệu những nội dung cơ bản của nghị quyết, các kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) gồm: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xác định việc học tập, quán triệt nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của các Kết luận, Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Trường; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức; từ đó tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên. Trong quá trình triển khai học tập, quán triệt các nội dung của hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) cần gắn kết đồng bộ với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"./.

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh