Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
 
Hoạt động chuyên đề
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đại hội Đảng các cấp
Tư liệu về Đảng
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
14/05/2012
Thông tri triệu tập đại biểu dự hội thảo khoa học "Nghiên cứu, giảng dạy về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               

        Số: 1318/TT-ĐHV                                    Nghệ An, ngày 14 tháng 5 năm 2012

 

       THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, giảng dạy
về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh”

 
   

 

 

 

          Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012), Trường Đại học Vinh quyết định tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, giảng dạy về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

1. Thành phần tham dự

- Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong nước, Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An, Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

- Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường;

- Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, các chi bộ;

- Trưởng, phó các đơn vị;

- Ban Chấp hành các đoàn thể cấp Trường;

- Toàn thể cán bộ giảng dạy; đại diện sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các khoa Ngữ văn, Lịch sử và Giáo dục chính trị (giao mỗi khoa lựa chọn 100 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh).

- Các tác giả có bài viết gửi tham gia hội thảo.

2.  Thời gian

            - Hội thảo tổ chức trong thời gian 1 buổi, khai mạc vào 7 giờ 30’ Thứ Bảy, ngày 19/5/2012.

- Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu tham dự hội thảo từ 7 giờ.

3. Địa điểm

Hội thảo tổ chức tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

Nhận được thông tri này, đề nghị Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể:

- Lập danh sách đại biểu của đơn vị mình tham dự hội thảo và gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 16/5/2012 để Ban Tổ chức bố trí chỗ ngồi. Quá thời gian trên, đơn vị nào không gửi danh sách xem như không có đại biểu tham dự hội thảo.

- Thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc để tham dự hội thảo đầy đủ, đúng thời gian quy định.        

                                                                                               

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

- Như mục 1;

- BBT website Trường;                                                                         Đã ký

- Lưu: HCTH, KHTB.           

                 

                                                                            PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh