Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Văn kiện Đảng
  Thông báo - Thông tri
  Quy chế - Quy định
  Nghị quyết - Quyết định
  Công văn - Chỉ thị
  Chương trình - Kế hoạch
  Hướng dẫn - Báo cáo
  Mẫu văn bản
  Điều lệ Đảng
  Đại hội Đảng bộ Trường
`
 
Văn kiện Đảng>>Thông báo - Thông tri
04/03/2010
Thông báo nội dung hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường năm 2010

Thong_bao_noi_dung_hop_BTVDU__thang_1_100403075618.2010.doc
 

Thong_bao_noi_dung_hop_BTVDU__thang_2_100403075625.2010.doc
 

Thong_bao_noi_dung_hop_BTVDU__thang_3_100206150658.2010.doc

Thong_bao_noi_dung_hop_BTVDU__thang_4_100206150703.2010.doc

Thong_bao_noi_dung_hop_BTVDU__thang_5_100206150708.2010.doc

Thong_bao_noi_dung_hop_BTVDU__thang_6_100607083933.2010.doc

Thong_bao_noi_dung_hop_BTVDU__thang_7_103008074547.2010.doc

Thong_bao_noi_dung_hop_BTVDU__thang_8_103008074559.2010.doc


Thong_bao_noi_dung_hop_BTVDU__thang_9_102710142759.2010.doc

Thong_bao_noi_dung_hop_BTVDU__thang_10_110203073329.2010.doc

Thong_bao_noi_dung_hop_BTVDU__thang_11_110203073335.2010.doc

Thong_bao_noi_dung_hop_BTVDU__thang_12_110203073345.2010.doc

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh