Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Văn kiện Đảng
  Thông báo - Thông tri
  Quy chế - Quy định
  Nghị quyết - Quyết định
  Công văn - Chỉ thị
  Chương trình - Kế hoạch
  Hướng dẫn - Báo cáo
  Mẫu văn bản
  Điều lệ Đảng
  Đại hội Đảng bộ Trường
`
 
Văn kiện Đảng>>Hướng dẫn - Báo cáo
19/05/2009
Báo cáo kết quả công tác tháng của Đảng uỷ Trường Đại học Vinh năm 2008

Bao_cao_1_091905092554.2008.doc
 

Bao_cao_2_091905092601.2008.doc
 

Bao_cao_3_091905092608.2008.doc
 

Bao_cao_4_091905092615.2008.doc
 

Bao_cao_5_091905092623.2008.doc
 

Bao_cao_6_091905092631.2008.doc
 

Bao_cao_7_091905092640.2008.doc
 

Bao_cao_8_091905092650.2008.doc
 

Bao_cao_9_091905092658.2008.doc
 

Bao_cao_10_091905092709.2008.doc
 

Bao_cao_11_091905092718.2008.doc
 

Bao_cao_12_091905092726.2008.doc
 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh