27/03/2012
Thông báo về việc chuyển thời gian tổ chức Hội nghị lớp trưởng các lớp sinh viên Trường Đại học Vinh, quý I năm 2012

    [In trang]
   © 2008  Bản quyền của Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 856178; Fax:(0383) 856178; Email: vinhuni@Vinhuni.edu.vn; Website: www.VinhUni.edu.vn