06/06/2012
Danh Sách trúng tuyển Thực tập tại FPT Đà Nẵng, đợt thi tuyển phỏng vấn ngày 30 và 31 tháng 5 tại ĐH Vinh

 

STT

Họ tên

Note

1

Bùi Đức Anh

SVTT

2

Nguyễn Văn Cường

SVTT

3

Đoàn Văn Điệp

SVTT

4

Lê Công Đức

SVTT

5

Trần Thị Hằng

SVTT

6

Đinh Thị Hoa

SVTT

7

Phạm Văn Hòa

SVTT

8

Phạm Ngọc Hoàng

SVTT

9

Nguyễn Thị Lý

SVTT

10

Nguyễn Trọng Phúc

SVTT

11

Đậu Trần Thành

SVTT

12

Trần Thị Thảo

SVTT

13

Đậu Minh Thông

SVTT

14

Bùi Quốc Toàn

SVTT

15

Nguyễn Thị Trà

SVTT

16

Phan Thị Trinh

SVTT

17

Lê Viết Hoài

Fresher

18

Phạm Thị Hoa

Fresher

19

Bùi Mạnh Tuấn

Fresher

    [In trang]
   © 2008  Bản quyền của Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 856178; Fax:(0383) 856178; Email: vinhuni@Vinhuni.edu.vn; Website: www.VinhUni.edu.vn