16/04/2012
Hướng dẫn xử lí bất thường trong khảo thí sau đại học

Huong dan xu li bat thuong trong khao thi SDH.doc 
Mau Don xin thi bo sung.doc
 

    [In trang]
   © 2008  Bản quyền của Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 856178; Fax:(0383) 856178; Email: vinhuni@Vinhuni.edu.vn; Website: www.VinhUni.edu.vn