06/08/2012
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Thế.

ThongbaoBaove-Truong_The_120608163445.doc
 

    [In trang]
   © 2008  Bản quyền của Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 856178; Fax:(0383) 856178; Email: vinhuni@Vinhuni.edu.vn; Website: www.VinhUni.edu.vn