01/06/2012
Thông báo Lịch thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2012 (kỳ thi bổ sung - tháng 6 năm 2012
  

Thông báo tuyển sinh 2012.doc
 

    [In trang]
   © 2008  Bản quyền của Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 856178; Fax:(0383) 856178; Email: vinhuni@Vinhuni.edu.vn; Website: www.VinhUni.edu.vn