BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

LỊCH CÔNG TÁC

 Lịch công tác tuần lễ 04 -  Năm học 2014-2015

 

 (TỪ 15/09/2014 ĐẾN 21/09/2014)

                   

File dạng MS.Word để in

 

 

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường (1959 - 2014)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/9/2014

07:30

Giao ban Ban Giám hiệu

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Phòng họp Hiệu trưởng

08:30

Họp Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thảo khoa học "Quản lý các cơ sở giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng, Trưởng ban

Theo Quyết định

Phòng họp A nhà A1

09:30

Họp Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng, Trưởng ban

Theo Quyết định

(40 người)

Phòng họp A nhà A1

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP CTCT-HSSV

TL QLHSSV các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp A nhà A0

17:30

Giao ban Bí thư các liên chi đoàn

Đ/c Nguyễn Anh Chương - BT Đoàn TN

Bí thư, phụ trách các LCĐ

Phòng họp A nhà A0

19:30

Hội nghị CC, VC khoa SP Ngoại ngữ và TT Ngoại ngữ - Tin học năm học 2014 - 2015

Khoa SP Ngoại ngữ và TT Ngoại ngữ - Tin học

BGH (đ/c Phương); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A0

19:30

Hội nghị CC, VC khoa Luật năm học 2014 - 2015

Khoa Luật

BGH (đ/c Thành); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A1

19:30

Họp Tổ biên soạn Lịch sử 55 năm Trường ĐH Vinh thông qua bản dự thảo

Đ/c Phạm Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng khách

Thứ Ba, ngày 16/9/2014

08:00

Họp Tổ biên soạn Lịch sử 55 năm Trường ĐH Vinh thông qua bản dự thảo

Đ/c Phạm Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng khách

14:00

Hội nghị CC, VC phòng Quản trị năm học 2014 - 2015

Phòng Quản trị

BGH (đ/c Phương); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A0

14:00

Hội nghị CC, VC trung tâm GDTX, trung tâm ĐTTX năm học 2014 - 2015

TT GDTX, TT ĐTTX

BGH (đ/c Thành); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A1

14:00

Họp Tổ biên soạn Lịch sử 55 năm Trường ĐH Vinh thông qua bản dự thảo

Đ/c Phạm Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng khách

19:30

Hội nghị CC, VC phòng Đào tạo năm học 2014 - 2015

Phòng Đào tạo

BGH (đ/c Hùng); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A0

19:30

Hội nghị CC, VC khoa ĐTVT năm học 2014 - 2015

Khoa ĐTVT

BGH (đ/c Thành); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A1

19:30

Họp Tổ biên soạn Lịch sử 55 năm Trường ĐH Vinh thông qua bản dự thảo

Đ/c Phạm Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng khách

Thứ Tư, ngày 17/9/2014

07:30

Hội nghị CC, VC khoa CNTT, TT CNTT năm học 2014 - 2015

Khoa CNTT, TT CNTT

BGH (đ/c Thành); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A1

07:30

Hội nghị CC, VC khoa Hoá học năm học 2014 - 2015

Khoa Hoá học

BGH (đ/c Phương); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A0

07:30

Họp Tổ biên soạn Lịch sử 55 năm Trường ĐH Vinh thông qua bản dự thảo

Đ/c Phạm Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng khách

14:00

Hội nghị CC, VC trung tâm  TH-TN năm học 2014 - 2015

TT TH-TN

BGH (đ/c Thành); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A0

14:00

Hội nghị CC, VC trung tâm TT-Thư viện Nguyễn Thúc Hào năm học 2014 - 2015

TT TT-Thư viện Nguyễn Thúc Hào

BGH (đ/c Phương); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

TT TT-Thư viện Nguyễn Thúc Hào

14:00

Họp Tổ biên soạn Lịch sử 55 năm Trường ĐH Vinh thông qua bản dự thảo

Đ/c Phạm Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng khách

19:30

Hội nghị CC, VC khoa Giáo dục năm học 2014 - 2015

Khoa Giáo dục

BGH (đ/c Hùng); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A0

19:30

Hội nghị CC, VC khoa Thể dục, trung tâm TD-TT năm học 2014 - 2015

Khoa Thể dục, TT TD-TT

BGH (đ/c Thành); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A1

Thứ Năm, ngày 18/9/2014

07:30

Hội nghị CC, VC phòng CTCT-HSSV, trung tâm HTSV&QHDN năm học 2014 - 2015

Phòng CTCT-HSSV, TT HTSV&QHDN

BGH (đ/c Phương); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A0

07:30

Họp Tổ biên soạn Lịch sử 55 năm Trường ĐH Vinh thông qua bản dự thảo

Đ/c Phạm Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng khách

08:00

Họp bàn về đào tạo đại học hệ VHVL theo hệ thống tín chỉ

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Ban GĐ TT GDTX; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, CNTT; Đại diện BCN các khoa: Luật, Giáo dục, Kinh tế, Xây dựng, Lịch sử, Địa lý-QLTN, CNTT, SP Ngoại ngữ, NLN, SP Ngữ Văn, GD Chính trị, SP Toán học

Phòng họp A nhà A1

14:00

Hội nghị CC, VC phòng HCTH năm học 2014 - 2015

Phòng HCTH

BGH (đ/c Khoa); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A0

14:00

Hội nghị CC, VC Trường THPT Chuyên năm học 2014 - 2015

Trường THPT Chuyên

BGH (đ/c Hùng); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Văn phòng Trường THPT Chuyên

14:00

Họp Tổ biên soạn Lịch sử 55 năm Trường ĐH Vinh thông qua bản dự thảo

Đ/c Phạm Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng khách

19:30

Hội nghị CC, VC Phòng TCCB, phòng QL KH-TB, Nhà xuất bản, phòng HTQT năm học 2014 - 2015

Phòng TCCB, phòng QL KH-TB, NXB, phòng HTQT

BGH (đ/c Khoa); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A1

19:30

Ban Thường vụ Đoàn TN họp với chi đoàn cán bộ các khoa đào tạo và trường trực thuộc

Đ/c Nguyễn Anh Chương - BT Đoàn TN

Theo thông tri triệu tập và đại biểu có giấy mời

Phòng họp A nhà A0

Thứ Sáu, ngày 19/9/2014

08:00

Họp Ban Chỉ đạo và Tổ biên soạn

"Lịch sử Trường Đại học Vinh 55 năm xây dựng và phát triển" thông qua bản dự thảo

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo

Theo quyết định

Phòng họp A nhà A1

14:00

Hội nghị CC, VC khoa Nông Lâm Ngư năm học 2014 - 2015

Khoa NLN

BGH (đ/c Phương, đ/c Tư); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Khoa NLN

14:00

Nhà trường làm việc với Công ty CP xây dựng công nghiệp và BQL DAXD Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị về khu nhà ở sinh viên tại phường Hưng Bình

Đ/c Mai Văn Tư - Phó Hiệu trưởng

BGH (đ/c Tư); BQL DAXD, Phòng KH-TC; đại biểu có giấy mời

Phòng khách

15:00

Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo quyết định

(15 người)

Phòng họp A nhà A1

Thứ Bảy, ngày 20/9/2014

07:30

Hội thảo khoa học "Quản lý các cơ sở giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"

Đ/c Đinh Xuân Khoa;

Đ/c Thái Văn Thành

Đảng uỷ, BGH; Trưởng các khoa đào tạo; Trưởng các đơn vị: QL KH-TB, Đào tạo, ĐT SĐH, GDTX, ĐTTX, ĐBCL, HTQT, TTrGD, KH-TC, HCTH; Trưởng BM PPGD

Phòng họp A nhà A1

07:30

Hội nghị CC, VC Trung tâm GDQP-AN năm học 2014 - 2015

TT GDQP-AN

BGH (đ/c Phương, đ/c Tư); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

TT GDQP-AN

14:00

Hội nghị CC, VC phòng Bảo vệ, Trạm Y tế, trung tâm Nội trú năm học 2014 - 2015

Phòng Bảo vệ, Trạm Y tế, TT Nội trú

BGH (đ/c Phương); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A0

14:00

Hội nghị CC, VC khoa Sinh học năm học 2014 - 2015

Khoa Sinh học

BGH (đ/c Thành); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A1

Chủ Nhật, ngày 21/9/2014

07:30

Hội nghị CC, VC khoa Xây dựng năm học 2014 - 2015

Khoa Xây dựng

BGH (đ/c Khoa); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A0

07:30

Hội nghị CC, VC Trường Mầm non TH, Trường Tiểu học TH năm học 2014 - 2015

Trường MNTH, Trường THTH

BGH (đ/c Hùng); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Văn phòng Trường MNTH

14:00

Hội nghị CC, VC khoa Địa lý - QLTN năm học 2014 - 2015

Khoa Địa lý - QLTN

BGH (đ/c Thành); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A1

14:00

Hội nghị CC, VC khoa Vật lý và Công nghệ năm học 2014 - 2015

Khoa Vật lý và CN

BGH (đ/c Phương); Đại diện BTV CĐ trường; Trưởng hoặc Phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A nhà A0

Cả tuần

 

- "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2014 - 2015 cho SV khoá 55 nhập học đợt 1, tổ chức từ ngày 08/9 đến 21/9/2014 (buổi sáng từ 06:30, buổi chiều từ 13:30, buổi tối từ 19:00) tại Hội trường A, riêng SV thuộc các ngành của khoa NLN học tại Cơ sở 2.

 

- Các đơn vị tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2014 - 2015 trong thời gian từ ngày 13/9 đến 21/9/2014, theo Kế hoạch số 2820/KH-ĐHV ngày 29/8/2014 của Nhà trường (đã đăng trên eOffice ngày 30/8/2014);

 

- Các chi đoàn, lớp, chi hội tổ chức Đại hội đầu năm học 2014 - 2015 (liên hệ với Phòng Quản trị để bố trí địa điểm và lên lịch tuần của khoa);

 

- Lịch trực Ban Giám hiệu sau giờ làm việc và ngày nghỉ trong tuần: Thứ Hai (đ/c Khoa); thứ Ba (đ/c Phương); thứ Tư (đ/c Thành); thứ Năm (đ/c Tư); thứ Sáu (đ/c Tùng); thứ Bảy và Chủ Nhật (đ/c Hùng);

 

Ghi chú

 

- Danh sách các đơn vị phải cử đại diện đến dự Hội nghị CC, VC các khoa đào tạo và trường trực thuộc gồm: CTCT-HSSV, Đào tạo, ĐT SĐH (những khoa có ĐT SĐH), ĐTTX (với những khoa có ĐTTX), GDTX (với những khoa có đào tạo VHVL), TH-TN (với những khoa có TH-TN), CNTT, HCTH, KH-TC, QL KH-TB, Quản trị, TTrGD, TCCB, ĐBCL, Thư viện.

 

- Kế hoạch đào tạo (thời gian xử lý học vụ) của Học kỳ I năm học 2014 - 2015:

               * Huỷ lịch học: Trong 03 tuần, từ ngày 03/9 đến hết ngày 21/9/2014.

 

- Kế hoạch học tập trung học phần GDQP-AN (8 tín chỉ, học và thi trong 4 tuần) và ăn, ở, sinh hoạt tập trung của SV khoá 54 tại TT GDQP-AN Vinh ở Cơ sở II như sau:

+ Học kỳ I tổ chức học cho các ngành:

               * SP Toán,Toán học, KH máy tính, CNTT, Nông học, CNTP, SP Tin (Từ 01/9/2014 đến 28/9/2014);

               * SP Hoá, Hoá học, SP Sinh, Sinh học, KHMT, QTKD (Từ 29/9/2014 đến 26/10/2014);

               * SP Vật lý, Khuyến nông, NTTS, Kinh tế NN, KTĐK&TĐH, KTĐT-TT, CN KT điện-ĐT (Từ 27/10/2014 đến 23/11/2014);

               * Kế toán, TCNH, Kinh tế đầu tư (Từ 24/11/2014 đến 21/12/2014);

               * KT Xây dựng, KT xây dựng CTGT (Từ 22/12/2014 đến 18/01/2015);

               * QLTN-MT từ lớp B1 đến lớp B11 (Từ 19/01/2015 đến 15/02/2015);

+ Học kỳ II tổ chức học cho các ngành:

               * Thể dục, CTXH, Báo chí, QLĐĐ, CNKT Hoá học, QLTN-MT lớp B12 (Từ 02/3/2015 đến 29/3/2015);

               * Luật, Du lịch (Từ 30/3/2015 đến 26/4/2015);

               * SP tiếng Anh, NN Anh, GDCT, CT học, GDTH, GDMN, QLGD (Từ 04/5/2015 đến 31/5/2015);

               * SP Ngữ Văn, QLVH, Ngữ Văn, SP Địa lý, SP Lịch sử, Luật KT (Từ 01/6/2015 đến 28/6/2015);

 

 

 
Lịch tuầnNăm họcTừ ngàyĐến ngày 
Lịch công tác tuần lễ 04Năm học 2014-201515/09/201421/09/2014Đọc tiếp
Lịch công tác tuần lễ 03Năm học 2014-201508/09/201414/09/2014Đọc tiếp
Lịch công tác tuần lễ 02Năm học 2014-201501/09/201407/09/2014Đọc tiếp
Lịch công tác tuần lễ 01Năm học 2014-201525/08/201431/08/2014Đọc tiếp
12345678910...
                                            
  Trang chủ |  Sơ đồ trang |  Bản đồ trường |  Hỏi đáp

 

     © 2008  Bản quyền của  Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855452; Fax:(0383) 855269; Email: webmaster@Vinhuni.edu.vn; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa- Hiệu trưởng Trường đại học Vinh