BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

LỊCH CÔNG TÁC

 Lịch công tác tuần lễ 32 -  Năm học 2014-2015

 

 (TỪ 30/03/2015 ĐẾN 05/04/2015)

                   

File dạng MS.Word để in

 

 

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 30/3/2015

07:30

Giao ban Ban Giám hiệu

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Phòng họp Hiệu trưởng

07:55

(Tiết 2) Dự giờ thao giảng cấp Trường "When a child become an adult?"

GVTS Lê Minh Tân, khoa SP Ngoại ngữ

BGH; Đại diện các đơn vị: Công đoàn, Đào tạo, TCCB, TTĐBCL, TTrGD; Đại diện BCN khoa và cán bộ trong bộ môn

Phòng học B3.104

09:00

Giao ban khối hành chính tháng 3/2015

Đ/c Phạm Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng

Trưởng, Phó các phòng, ban, trung tâm, trạm; BT Đoàn TN, CT Hội SV

Phòng họp A nhà A1

09:00

Họp Hội đồng xét chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2015, ngành Sinh học

Hội đồng xét chọn (theo QĐ);

Phòng KH&HTQT

Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài KH&CN năm 2015

Phòng họp A nhà A0

14:00

Họp xử lý việc học tập của LHS Lào khoá 51

Đ/c Phạm Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng

BGH (đ/c Phương); Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, KH-HTQT; Trưởng khoa, TLĐT các khoa: Luật, Kinh tế, Chính trị, Sinh, CNTT

Phòng khách

14:00

Họp Hội đồng xét chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2015, ngành Kinh tế

Hội đồng xét chọn (theo QĐ);

Phòng KH&HTQT

Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài KH&CN năm 2015

Phòng họp A nhà A1

14:00

Trao giải Cuộc thi Olympic triết học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tỉnh Đoàn Nghệ An;

BTV Đoàn TN

Theo thông tri triệu tập và đại biểu có giấy mời

Phòng họp A nhà A0

14:50

(Tiết 8) Dự giờ thao giảng cấp Trường "Toán A2: Đạo hàm và vi phân cấp cao"

GVTS Đậu Hồng Quân, khoa SP Toán học

BGH; Đại diện các đơn vị: Công đoàn, Đào tạo, TCCB, TTĐBCL, TTrGD; Đại diện BCN khoa và cán bộ trong bộ môn

Phòng học ĐN.103

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP CTCT-HSSV

TL QLHSSV các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp Nhà truyền thống

17:30

Giao ban Bí thư các liên chi đoàn

Đ/c Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn TN

Bí thư các LCĐ

Phòng họp A nhà A0

19:00

Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" khoa Lịch sử (Nghiệp vụ du lịch năm 2015)

BCN khoa

Toàn thể CBVC, SV của khoa và đại biểu mời

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 31/3/2015

07:30

Họp thẩm định Đề án thành lập Trường Thực hành Sư phạm

Sở GD&ĐT Nghệ An

BGH (đ/c Hùng, đ/c Thành); Trưởng các đơn vị: TCCB, KH-TC, HCTH, Quản trị, QL DAXD; TK Giáo dục, HT trường THSP

Phòng họp A nhà A1

07:30

Thanh tra về công tác quản lý HV, SV khoa Vật lý và Công nghệ

Đ/c Nguyễn Đình Huy - Phó TP TTrGD

Đoàn thanh tra (theo QĐ); Đại diện đơn vị (theo KH số 849/KH-ĐHV, ngày 19/3/2015)

VP khoa Vật lý và CN

08:00

Họp Hội đồng xét chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2015, ngành Luật

Hội đồng xét chọn (theo QĐ);

Phòng KH&HTQT

Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài KH&CN năm 2015

Phòng họp A nhà A0

14:00

Đại hội Chi bộ phòng CTCT-HSSV NK 2015 - 2018

Chi ủy chi bộ

BTV Đảng uỷ (đ/c Hùng, đ/c Phương); đảng viên toàn chi bộ

Phòng họp A nhà A0

14:00

Họp Hội đồng xét chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2015, ngành Địa lý

Hội đồng xét chọn (theo QĐ);

Phòng KH&HTQT

Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài KH&CN năm 2015

Phòng họp A nhà A1

15:00

Họp Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường phiên quý I/2015

Đ/c Ngô Sỹ Tùng

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, VP Đảng uỷ

Phòng khách

19:00

Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" khoa Lịch sử (Nhân viên CTXH tương lai)

BCN khoa

Toàn thể CBVC, SV của khoa và đại biểu mời

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 01/4/2015

08:00

Họp về quy hoạch các phòng thực hành, thí nghiệm

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH (đ/c Thành); Trưởng các đơn vị: TH-TN, Quản trị, KH-HTQT, KH-TC, HCTH, THPT Chuyên; Trưởng các khoa có TH-TN

Phòng họp A nhà A1

08:00

Họp Hội đồng xét chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2015, ngành GD Chính trị

Hội đồng xét chọn (theo QĐ);

Phòng KH&HTQT

Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài KH&CN năm 2015

Phòng họp A nhà A0

14:00

Họp Hội đồng xét chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2015, ngành Ngoại ngữ

Hội đồng xét chọn (theo QĐ);

Phòng KH&HTQT

Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài KH&CN năm 2015

Phòng họp A nhà A1

15:45

(Tiết 9) Dự giờ thao giảng cấp trường "Công nghệ xử lý nước thải"

GVTS Phan Công Ngọc, khoa Sinh học

BGH; Đại diện các đơn vị: Công đoàn, Đào tạo, TCCB, TTrGD; Đại diện BCN khoa và cán bộ trong bộ môn

Phòng học B2.404

19:00

Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" khoa GD Chính trị

BCN khoa

Toàn thể CBVC, SV của khoa và đại biểu mời

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 02/4/2015

08:00

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường khoá XXXI

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

BTV Đảng uỷ (đ/c Khoa, đ/c Hùng, đ/c Thành); Chánh VPĐU, TP TCCB

Tỉnh uỷ Nghệ An

08:00

Họp Hội đồng xét chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2015, ngành Lịch sử

Hội đồng xét chọn (theo QĐ);

Phòng KH&HTQT

Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài KH&CN năm 2015

Phòng họp A nhà A1

14:00

Họp Hội đồng Nhà trường phiên tháng 4/2015

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; Trưởng ban TTrND; Bí thư các ĐBBP, các chi bộ CB; Trưởng các đơn vị

Phòng họp A nhà A1

14:00

Họp Hội đồng xét chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2015, ngành Ngữ Văn

Hội đồng xét chọn (theo QĐ);

Phòng KH&HTQT

Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài KH&CN năm 2015

Phòng họp A nhà A0

19:00

Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" khoa Hoá học

BCN khoa

Toàn thể CBVC, SV của khoa và đại biểu mời

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 03/4/2015

08:00

Họp Hội đồng thi đua trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng, CTHĐ

Hội đồng thi đua trường (theo QĐ)

Phòng họp A nhà A1

08:00

Họp Hội đồng xét chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2015, ngành Hoá học

Hội đồng xét chọn (theo QĐ);

Phòng KH&HTQT

Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài KH&CN năm 2015

Phòng họp A nhà A0

14:00

Họp Hội đồng xét chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2015, ngành GD Thể chất

Hội đồng xét chọn (theo QĐ);

Phòng KH&HTQT

Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài KH&CN năm 2015

Phòng họp A nhà A1

14:50

(Tiết 8) Dự giờ thao giảng cấp Trường "Hướng dẫn sinh viên giảng dạy bài 13: Công dân với cộng đồng"

GV Nguyễn Thị Kim Thi, khoa GD chính trị

BGH; Đại diện các đơn vị: Công đoàn, Đào tạo, TCCB, TTĐBCL, TTrGD; Đại diện BCN khoa và cán bộ trong bộ môn

Phòng học A3.301

19:00

Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" khoa ĐTVT

BCN khoa

Toàn thể CBVC, SV của khoa và đại biểu mời

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 04/4/2015

07:00

Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" khoa Xây dựng

BCN khoa

Toàn thể CBVC, SV của khoa và đại biểu mời

Hội trường A

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 05/4/2015

07:30

Ngày "Chủ Nhật xanh"

BTV Đoàn TN

Theo điều động của Đoàn TN

TT GDP-AN Vinh; Khoa NLN; Trại ngọt Hưng Nguyên

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

- Lịch trực công tác tại Cơ sở 2 của Ban Giám hiệu:

               + Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng: Chiều thứ Hai, chiều thứ Sáu; tại TT GDQP-AN Vinh;

               + Đ/c Mai Văn Tư - Phó Hiệu trưởng: Sáng thứ Ba, chiều thứ Năm; tại khoa Nông Lâm Ngư.

 

- Lịch trực Ban Giám hiệu sau giờ làm việc và ngày nghỉ trong tuần: Thứ Hai (đ/c Khoa); thứ Ba (đ/c Phương); thứ Tư (đ/c Thành); thứ Năm (đ/c Tư); thứ Sáu (đ/c Tùng); thứ Bảy và Chủ Nhật (đ/c Hùng);

 

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ nộp hồ sơ đại hội về VP Đảng uỷ trước ngày 31/03/2015.

 

Ghi chú

 

- Các đơn vị phòng, ban, trung tâm, trạm nộp Báo cáo công tác tháng 3 và Chương trình công tác tháng 4/2015 cho Trường (qua phòng HCTH) trong ngày thứ Hai - 30/3/2015.

 

- Kế hoạch học tập trung học phần GDQP-AN (8 tín chỉ, học và thi trong 4 tuần) và ăn, ở, sinh hoạt tập trung của SV khoá 54 tại TT GDQP-AN Vinh ở Cơ sở II như sau:

+ Học kỳ I tổ chức học cho các ngành:

               * SP Toán,Toán học, KH máy tính, CNTT, Nông học, CNTP, SP Tin (Từ 01/9/2014 đến 28/9/2014);

               * SP Hoá, Hoá học, SP Sinh, Sinh học, KHMT, QTKD (Từ 29/9/2014 đến 26/10/2014);

               * SP Vật lý, Khuyến nông, NTTS, Kinh tế NN, KTĐT-TT, CN KT điện-ĐT, Du lịch (Từ 27/10/2014 đến 23/11/2014);

               * Kế toán, TCNH, Kinh tế đầu tư (Từ 24/11/2014 đến 21/12/2014);

               * KT Xây dựng, SP tiếng Anh, NN Anh, GDCT, CT học (Từ 22/12/2014 đến 18/01/2015);

               * QLTN-MT từ lớp B1 đến lớp B11 (Từ 19/01/2015 đến 15/02/2015);

+ Học kỳ II tổ chức học cho các ngành:

               * Thể dục, CTXH, Báo chí, QLĐĐ, CNKT Hoá học, QLTN-MT lớp B12 (Từ 02/3/2015 đến 29/3/2015);

               * Luật, KTĐK&TĐH (Từ 30/3/2015 đến 26/4/2015);

               * GDTH, GDMN, QLGD, KT xây dựng CTGT (Từ 04/5/2015 đến 31/5/2015);

               * SP Ngữ Văn, QLVH, Ngữ Văn, SP Địa lý, SP Lịch sử, Luật KT (Từ 01/6/2015 đến 28/6/2015);

 

 

 

Lịch tuầnNăm họcTừ ngàyĐến ngày 
Lịch công tác tuần lễ 32Năm học 2014-201530/03/201505/04/2015Đọc tiếp
Lịch công tác tuần lễ 31Năm học 2014-201523/03/201529/03/2015Đọc tiếp
Lịch công tác tuần lễ 30Năm học 2014-201516/03/201522/03/2015Đọc tiếp
Lịch công tác tuần lễ 29Năm học 2014-201509/03/201515/03/2015Đọc tiếp
12345678910...
                                            
  Trang chủ |  Sơ đồ trang |  Bản đồ trường |  Hỏi đáp

 

     © 2008  Bản quyền của  Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855452; Fax:(0383) 855269; Email: vinhuni@Vinhuni.edu.vn; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS Đinh Xuân Khoa- Hiệu trưởng Trường đại học Vinh