Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Nghiên cứu khoa học
07/03/2011
Tuyển chọn tập thể thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường năm 2011

 

Các hội đồng tuyển chọn danh mục đề tài cấp trường đã chọn được các danh mục đề tài cấp trường thực hiện trong năm 2011. Các danh mục đề tài và các yêu cầu của đề tài đã được gửi về cho từng ngành (xem file kèm).
 
Quy trình xét chọn tập thể đăng ký thực hiện đề tài như sau:
1.      Đối với tập thể đăng ký thực hiện đề tài cần làm:
-         Viết thuyết minh đề tài và phôtô 09 bản; nộp cho ông chủ tịch hội đồng tuyển chọn trước khi trình bày thuyết minh đề tài,
-         Trình bày đề tài trước hội đồng tuyển chọn (chuẩn bị trình chiếu).
-         Chỉnh sửa thuyết minh sau khi được hội đồng góp ý (đối với tập thể được lựa chọn thực hiện đề tài).
-         Nộp 03 bản thuyết minh đã chỉnh sửa cho phòng QLKH-TB chậm nhất 05 ngày sau khi hội đồng tuyển chọn họp.
2.      Các hội đồng tuyển chọn (theo QĐ) họp theo lịch của trường. Hội đồng tuyển chọn có nhiệm vụ tuyển chọn đúng tập thể có đủ khả năng thực hiện đề tài; sửa chữa thuyết minh của tập thể được lựa chọn cho phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ mà Nhà trường đã giao.
3.       Đề nghị các ông trưởng đơn vị phổ biến cho các tập thể đăng ký thực hiện đề tài của ngành mình biết để thực hiện tốt việctuyển chọn
 
             PHÒNG QLKH-TB                                               

Danhmucdetaicaptruong2011(kemtheoQD)_110703154059.doc
 

Gửi ý kiến phản hồi
Họ và tên
Địa chỉ
E - Mail
Tiêu Đề
File gửi kèm    (Max 1Mb) **
Nội dung
 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh