Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Đào tạo
Các ngành đào tạo Đại học Chính quy
  Các ngành đào tạo Sau đại học
  Quy chế đào tạo
  Chương trình đào tạo
  Tin tức hoạt động
  Đại học
  Sau đại học
  Đào tạo
18/04/2011
Thông báo tổ chức Hội nghị quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy Vật lý tại Trường Đại học Vinh

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                                          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
      Số:             /TB-ĐHV                                                                               Nghệ An, ngày 10  tháng 3 năm  2011
 
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VẬT LÝ
International Conference on Studying and Teaching Physics
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
    1. Cơ quan tổ chức:  Trường Đại học Vinh.
      2. Mục đích: Hội nghị quốc tế về “Nghiên cứu và giảng dạy vật lý” dự kiến được tổ chức vào tháng 10 năm 2011 tại Đại học Vinh là một hoạt động khoa học đặc biệt nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Vật lý, trường Đại học Vinh. Mục đích của Hội nghị là tạo cơ hội trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu và giảng dạy Vật lý; giữa các sinh viên, học viên Sau đại học của các nước Đông Dương với các nhà khoa học của Việt Nam và quốc tế.
      3. Thời gian: Dự kiến tổ chức từ ngày 14 đến 16 tháng 10 năm 2011.
      4. Địa điểm: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
      5. Thành phần:
      - Khách mời:
                Các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.
                Các nhà khoa học, nhà giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong và ngoài nước
      - Đại biểu trong Trường:
                Ban giám hiệu, các phòng ban chức năng, các khoa đào tạo, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên.
      6. Nội dung:
      Nội dung Hội nghị bao gồm 3 phần sau đây:
- Hội nghị 1: Hội nghị quốc tế chuyên ngành phổ học laser và ứng dụng (International Symposium on Laser Spectroscopy and Applications).
- Hội nghị 2: Hội nghị chuyên ngành Khoa học tự nhiên lần thứ II cho Cao học và NCS các nước Lào, Campuchia và Việt Nam (The 2nd Academic Conference on Natural Science for Master & PhD Students from Laos, Cambodia and Vietnam).
- Hội nghị 3: Hội nghị quốc gia chuyên ngành Giảng dạy vật lý(National Symposium on Physics Teaching).
      Các chủ đề khoa học chính của hội nghị:  
                - Hội nghị quốc tế chuyên ngành phổ học laser và các ứng dụng :
      + Các kỹ thuật phổ laser
      + Công nghệ laser
      + Quang tử học.
                - Hội nghị chuyên ngành Khoa học tự nhiên lần thứ II cho Cao học và NCS các nước Lào, Campuchia và Việt Nam:
      + Vật lý học (Physics)
      + Toán học (Mathematics)
      + Hóa học (Chemistry)
      + Sinh học (Biology)
      + Khoa học và kỹ thuật máy tính (Computer Science and Engineering).
                - Hội nghị quốc gia chuyên ngành Giảng dạy vật lý :
      + Giảng dạy vật lý ở bậc đại học
      + Giảng dạy vật lý ở bậc trung học phổ thông
      + Giảng dạy vật lý ở bậc trung học cơ sở.
      7. Kinh phí hội nghị: Kinh phí (ăn, ở, đi lại) của đại biểu do cơ quan cử đi thanh toán theo chế độ hiện hành của Nhà nước.
      8. Địa chỉ liên hệ:
     - Khoa Vật lý, Đại học Vinh
                Email : khoalydhv@gmail.com
                Tel :        038.3855.777
                Mobile : 0948.257.789
      - Phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị, Đại học Vinh
                Điện thoại: 038.3856700.
                Email: tcdhv@yahoo.com   
                Fax : 038.3855269
      - Website của hội thảo:  http:// www.vinhuni.edu.vnhttp://www.iop.vast.ac.vn ,
                                                                               
                                                                                                                                TM. BAN TỔ CHỨC
                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                                                          (đã ký)
 
 
                                                                                                                            PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

Thông tin chi tiết thêm có trong file word đính kèm


 

Thong_bao_so_1_-_Hoi_nghi_quoc_te_ve_NC_va_GD_Vat_ly_tai_DH_Vinh_2011_111804161144.doc
 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh