Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Đào tạo
Các ngành đào tạo Đại học Chính quy
  Các ngành đào tạo Sau đại học
  Quy chế đào tạo
  Chương trình đào tạo
  Tin tức hoạt động
  Đại học
  Sau đại học
  Đào tạo
20/03/2012
Kế hoạch tổ chức Hội thi “Nhân viên Công tác xã hội tương lai”,ngành Công tác xã hội, Khoa Lịch sử, năm học 2011 - 2012

 

          Hội thi “Nhân viên CTXH tương lai” của sinh viên ngành CTXH, khoa Lịch Sử, năm học 2011 – 2012 dự kiến tổ chức tại Hội trường A (ĐHV), vào 19 giờ, ngày 16 tháng 4 năm 2012. Để thuận lợi cho công tác chuẩn bị của các đội tuyển và chất lượng của hội thi, Ban tổ chức thông báo một số quy định cụ thể như sau:
 
A. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC ĐỘI TUYỂN.
I. Ban Tổ chức và nội dung Hội thi
1. ThS Hoàng Quốc Tuấn      Trưởng ban
2. ThS Đặng Thị Minh Lý      Uỷ viên
3. Nguyễn Thị Bích Thủy       Uỷ viên
4. Phan Thị Thúy Hà               Uỷ viên
5. Phạm Thị Oanh                    Uỷ viên
6. Phùng Văn Nam                   Uỷ viên
7. Ông Thị Mai Thương           Uỷ viên
II. Các đội tuyển dự thi
Hội thi gồm 5 đội tuyển:
1.      50B1CTXH,
2.      50B2CTXH,
3.      51B1CTXH, 
4.      51B2 CTXH,  
5.      52(B1 + B2 + B3 + B4)CTXH
            Mỗi đội gồm 5 thành viên
     Thứ tự các đội lên sân khấu từ trái qua phải theo bốc thăm là:
50B1 – 50B2 – 52 – 51B1 – 51B2
 
B. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ CỦA HỘI THI  
Phần 1: Chào hỏi
-    Hình thức thi: Thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp thêm những hiệu ứng về âm thanh, hình ảnh. (khuyến khích khả năng sáng tạo của mỗi đội, có thể diễn bằng các hoạt cảnh, thơ ca; được phép huy động thêm thành viên ngoài đội tuyển.  Lưu ý: nội dung phần giới thiệu phải gắn liền với đặc trưng của nghề CTXH)
-    Nội dung: Các đội sẽ giới thiệu về lớp, thành viên trong đội của mình; về suy nghĩ, nguyện vọng cũng như lý tưởng của sinh viên ngành CTXH.
-    Thời gian dành cho mỗi đội:  05 phút
-    Thang điểm:  10
- Thứ tự các đội thi như sau: 50B2 – 52 – 51B2 – 51B1 – 50B1
 
Phần 2. Hiểu biết nghề nghiệp
-    Hình thức thi: Đánh giá khả năng hiểu biết của các đội chơi về các lĩnh vực cụ thể của ngành CTXH như:
1)      Lịch sử hình thành và phát triển của ngành CTXH
2)      Các nguyên tắc và giá trị cơ bản của nghề CTXH
3)      Mối quan hệ giữa CTXH và hoạt động từ thiện
4)      Các thành tố cơ bản của CTXH
5)      Các phương pháp cơ bản của CTXH
6)      Nhân viên CTXH và những yêu cầu cơ bản đối với nhân viên CTXH.
7)      Hệ thống chính sách Nhà nước đối với nghề CTXH:
*      Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010 – 2020, ban hành kèm theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg, ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ghề CTXH giai đoạn 2010 - 2020.
*      Thông tư số 08/2010/TT-BNV, ngày 25/8/2010 của Bộ Nội vụ, Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức ngành CTXH.
*      Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH, ngày 8/11/2010 của Bộ LĐTBXH, Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH.
-    Các đội cần tìm kiếm tài liệu liên quan đến các nội dung trên để có thể trả lời tốt các câu hỏi. BTC sẽ đưa ra 5 gói câu hỏi để các đội bốc thăm, mỗi gói câu hỏi có 10 câu, các lớp vừa hỏi vừa trả lời trong vòng 1 phút 30 giây.
-    Chấm điểm:
      + Trả lời mỗi câu hỏi đúng được 20 điểm.
      + Trường hợp không có đội tuyển nào trả lời thì phần trả lời sẽ giành cho khán giả. Nếu khán giả trả lời sai thì đội ra câu hỏi sẽ giải đáp.
-                            Quy định hỏi của  các đội theo bốc thăm là: 51B2 – 52 – 51B1 – 50B1 – 50B2
 
Phần 3. Xử lý tình huống
-    Mỗi đội sẽ đưa ra cho đội bạn (theo thứ tự bốc thăm) một tình huống. Yêu cầu: Nội dung tình huống phải ngắn gọn, sát thực với các hoạt động của ngành CTXH, có văn hóa (có thể đưa ra các trường hợp cụ thể gắn liền với đặc thù nghề của nhân viên CTXH – khuyến khích tất cả hình thức: diễn kịch, hát, múa, thơ ca, tranh, ảnh,...)
-    Đội trả lời được suy nghĩ trong thời gian: 1 phút. Thời gian trả lời tối đa 2 phút. (trả lời bằng thuyết minh, không trả lời bằng hình thức khác)
-    Sau đó đội nêu tình huống sẽ đưa ra đáp án (1 phút).
-    Thang điểm: 10
-                            Quy định nêu tình huống giữa các đội theo bốc thăm như sau:
                        50B1 – 51B1 – 50B2 – 52 – 51B2
Phần 4: Hùng biện
- Có 5 chủ đề để các đội bốc thăm:
1) Chủ đề về ma tuý ( 51B1)
2) Chủ đề về mại dâm (51B2)
3) Chủ đề về trẻ em vi phạm pháp luật (52)
4) Chủ đề về bạo lực gia đình (50B2)
5) Chủ đề về người khuyết tật (50B1)
- Các đội chuẩn bị một bài thuyết trình theo chủ đề bằng clip và cử 1 thành viên trình bày trong khoảng thời gian tối đa là 5 phút.
- Thang điểm: 10
- Thứ tự các đội tuyển thi như sau:
      51B2 – 50B2 – 51B1 – 50B1 - 52
C. MỘT SỐ YÊU CẦU KHÁC
1.      Để đảm bảo đúng yêu cầu, mục đích Hội thi, các đội phải có sự đầu tư thời gian và công sức tối đa nhằm đạt kết quả cao nhất.
2.      Các câu hỏi trong các phần thi vừa phải đảm bảo tính chất của hội thi, vừa phải mang tính đặc sắc riêng của bộ môn CTXH; không hỏi câu hỏi trắc nghiệm đánh đố, không nêu tình huống thiếu văn hoá.
3.      Danh sách đội nộp tại văn phòng khoa Lịch sử cho Thầy Hoàng Quốc Tuấn
4.      Câu hỏi và đáp án các phần thi phải nộp trước khi thi 5 ngày.
5.      Các đội có yêu cầu trình chiếu phần chào hỏi hoặc phần thi nào thì liên hệ với BTC để cóp vào máy tính trước khi thi.
6.      Mỗi đội chuẩn bị từ 1 đến 2 tiết mục văn nghệ và được lập một đội cổ động viên. Cổ động viên phải thể hiện tinh thần văn hoá trong quá trình cổ động cho hội thi. Ban cán sự các lớp có trách nhiệm quản lý lớp mình tại khu vực quy định; tránh hiện tượng quá khích làm mất ổn định hội thi; gãy ghế ở khu vực nào lớp đó chịu trách nhiệm sửa chữa.
7.      Mọi thắc mắc về nội dung, quy chế và hình thức thi, liên hệ với BTC.
8.      Ban tổ chức phân công các thầy, cô sau đây trực tiếp cố vấn, hướng dẫn cho các đội trong quá trình chuẩn bị các nội dung thi

TT
Đội tuyển
GV hướng dẫn
Điện thoại
1
50B1 CTXH
Cô Ông Thị Mai Thương
0977005095
2
50B2 CTXH
Cô Phan Thị Thuý Hà
0914912918
3
51B1 CTXH
Cô Nguyễn Thị Bích Thuỷ
0917345434
4
51B2 CTXH
Cô Phạm Thị Oanh + cô Minh Lý
0986529426 - 0976249014
5
52 CTXH
Thầy Phùng Văn Nam
0914197800

                                                     Vinh, ngày 15 tháng 3 năm 2012
                                                                                  Trưởng Ban Tổ chức
                                                                                         (Đã ký)
 
                                                                              ThS GVC Hoàng Quốc Tuấn
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh