Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Đào tạo
Các ngành đào tạo Đại học Chính quy
  Các ngành đào tạo Sau đại học
  Quy chế đào tạo
  Chương trình đào tạo
  Tin tức hoạt động
  Đại học
  Sau đại học
  Đào tạo
28/04/2010
Hướng dẫn một số yêu cầu về hình thức làm Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

                                                                Cấu trúc của luận văn Thạc sĩ

( Chuyên ngành: Quản lý giáo dục ) 

Trang bìa

Trang áp bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt trong luận văn

Mở đầu

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục đích nghiên cứu
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  4. Giả thuyết khoa học
  5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu (nếu cần)
  6. Phương pháp nghiên cứu
  7. Những đóng góp của luận văn (về lý luận, về thực tiễn)
  8. Cấu trúc của luận văn 

Chương 1 (1.1; 1.2; 1.3…)

Chương 2 (2.1; 2.2; 2.3…)

Chương 3 (3.1; 3.2; 3.3…)

 

Kết luận và kiến nghị

Các công trình của tác giả liên quan đến luận văn (nếu có)

Phụ lục nghiên cứu

 

                          Hướng dẫn khung nội dung của các chương

 

       Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài

1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu (Tổng quan vấn đề nghiên cứu)

1.1.1. Các nghiên cứu trong nước

1.1.2. Các nghiên cứu ở ngoài nước

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3...

1.3. Một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3...

                      

        Chương 2: Cơ sở thực tiễn của đề tài

   2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, giáo dục của địa phương (Khái quát về Cơ sở giáo dục)

   2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

   2.3. Nguyên nhân của thực trạng

 

         Chương 3: Các biện pháp (giải pháp, mô hình, quy trình...)

 3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp (giải pháp, mô hình, quy trình…)

 3.2. Các biện pháp (giải pháp, mô hình, quy trình…)

 3.2. Thăm dò sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp (giải pháp, mô hình, quy trình…) đã đề xuất.

 

       Phương pháp thăm dò sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp (giải pháp, mô hình, quy trình…) đã đề xuất

      Trao đổi bằng bảng hỏi, các tiêu chí đánh giá dựa theo thang 5 bậc của Lekert:

  - Rất cần thiết; Cần thiết: Ít cần thiết; Không cần thiết; Không trả lời.

  - Rất khả thi; Khả thi: Ít khả thi; Không khả thi; Không trả lời.

              Bảng 3.1Đánh giá sự cần thiết của các giải pháp đề xuất

 

 

TT

 

Các giải pháp

Mức độ cần thiết của các giải pháp (%)

Rất cần

Cần

Ít cần

Khôngcần

Khôngtrả lời

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình chung

 

 

 

 

 

 

Bảng 3.2Đánh giá tính khả thi của các giải pháp đề xuất   

TT

Các giải pháp

Mức độ khả thi của các giải pháp (%)

Rất khả thi

Khả thi

Ít khả thi

Không khả thi

Không trả lời

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình chung

 

 

 

 

 

                       

Hướng dẫn sắp xếp danh mục Tài liệu tham khảo

(Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục)

 

              Danh mục Tài liệu tham khảo phải xếp theo quy định sau đây:

     - Tài liệu có tên tác giả thì phải lấy chữ cái đầu của tên tác giả làm căn cứ.

     - Tài liệu không có tên tác giả nh ưng có cơ quan phát hành tài liệu thì lấy chữ cái đầu của cơ quan phát hành tài liệu làm căn cứ.

     - Tài liệu không có tên tác giả, không có cơ quan phát hành tài liệu thì lấy chữ cái đầu của tên tài liệu làm căn cứ.

 

   Ví dụ: 

           1. Nguyễn Nh ư Ất (2004), Giáo dục không chính quy, giáo dục phi chính quy và tự học trong hoạt động giáo dục và xã hội học, Báo Giáo dục và Thời đại chủ nhật, số 1.

            2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An (2007), Những bức th ư, bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ với quê h ương Nghệ An, NXB Nghệ An.

            3. Đặng Quốc Bảo (2004), Giáo dục Việt Nam h ướng tới t ương lai - vấn đề và giải pháp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

           4. Dự báo thế kỉ XXI (2000), Bản dịch từ tiếng Trung Quốc của Xuân Du và các dịch giả khác, NXB Thống kê, Hà Nội.............

Trang bìa và trang áp bìa

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TR ƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 -------------o0o---------------

                                                                                            

                                                               

 

NGUYỄN VĂN A

 

 

 

 

 

 

 

               MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO

    HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

         Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                            HUYỆN T -TỈNH X       

                               

 

                      

 

 

 

                       LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh, 2010

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TR ƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 -------------o0o---------------

                                                                                            

                                                               

 

 

 

NGUYỄN VĂN A

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO

HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

HUYỆN T -TỈNH X

                

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 60.14.05

 

               

 

 

                       LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC

 

                    

                        Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn C

                                              

 

 

                                                     Vinh, 2010

 

 

mot_so_yeu_cau_ve_hinh_thuc_lam_luanvan_thacsi_102904075112.doc

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh