Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Nghiên cứu khoa học
  Các đề tài đã nghiệm thu
Tạp chí khoa học
  Thông báo
  NCKH Sinh Viên
  Thiết bị
  Nghiên cứu khoa học
31/03/2011
Đổi mới trong công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

 

            Thực hiện chủ trương đổi mới công tác quản lý giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2011 trở đi, công tác quản lý hoạt động KH&CN có sự thay đổi mới toàn diện từ công tác tổ chức lựa chọn danh mục đề tài, nhiệm vụ KH&CN; lựa chọn tổ chức thực hiện; phân bổ kinh phí thực hiện...
            Đối với đề tài, nhiệm vụ KH&CN các cấp Nhà nước, Bộ, việc quản lý hoạt động tuân theo quy định của các cấp tương ứng.
Đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Trường được xác định ưu tiên các hướng sau: Đề tài tập thể và phục vụ công tác đào tạo; chuyển giao công nghệ hoặc tạo ra sản phẩm mới; gắn với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương; đề tài nghiên cứu cơ bản xây dựng các mũi nhọn chuyên môn, làm cơ sở hình thành các đề tài cấp Nhà nước, Bộ...
Nhằm mục đích tạo động lực mạnh mẽ trong công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo đội ngũ... việc phân bổ kinh phí hoạt động NCKH & CN cấp Trường cho các đơn vị được dựa trên tiêu chí giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp KH&CN (ban hành theo Quyết định số 1041/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo) bao gồm: năng lực nghiên cứu của đơn vị, số lượng nghiên cứu sinh mà đơn vị đang hướng dẫn, số lượng công trình KH&CN đã công bố trong 2 năm liền kề (bài báo công bố trên các tạp chí, công trình nghiên cứu được triển khai ứng dụng, bằng phát minh sáng chế). Kinh phí được phân bổ theo tổng số định suất nghiên cứu (ĐS) của mỗi đơn vị. Định suất được tính như sau: Mỗi cán bộ giảng dạy có trình độ cử nhân (kỹ sư) được tính 01 ĐS; ThS. được tính 1,5 ĐS; TS. được tính 03 ĐS; PGS. được tính 05 ĐS; GS. hoặc TSKH. được tính 08 ĐS; mỗi nghiên cứu sinh mà đơn vị đang trực tiếp tham gia đào tạo được tính  01 ĐS. Đối với các kết quả nghiên cứu đã được công bố, triển khai trong 02 năm về trước được tính như sau: mỗi bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế hoặc công trình nghiên cứu được triển khai ứng dụng, bằng phát minh, sáng chế được tính 1,5 ĐS; bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học ngành được tính 01 ĐS; bài báo công bố trên  tạp chí khoa học của trường đại học có giấy phép xuất bản của Bộ Văn hoá Thông tin được tính 0,75 ĐS; bài báo công bố trên các tạp chí khác được tính 0,5 ĐS. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN toàn trường theo năm tài chính; sau khi đã dành cho các nhiệm vụ do Bộ giao (các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, dự án chống xuống cấp, đề tài cấp Bộ, Nhà nước, hội nghị, hội thảo cấp Bộ...) và một số nhiệm vụ KH&CN của Trường (các đề tài trọng điểm, hội nghị, hội thảo cấp Trường, …), kinh phí KH&CN còn lại sẽ chia cho các đơn vị tỷ lệ với sô định suất nghiên cứu của đơn vị. Trong quá trình thực hiện, có xem xét  hỗ trợ một số đơn vị mới thành lập hoặc có tính đặc thù.
            Quy trình xét chọn đề tài KH&CN cấp Trường cũng đã được triển khai theo quy trình xét chọn đề tài KH&CN cấp Bộ. Giai đoạn 1: xác định danh mục đề tài KH&CN và công bố rộng rãi trong toàn trường để các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký thực hiện. Các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện đề tài làm thuyết minh đề tài. Giai đoạn 2: xét chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài. Các tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện đề tài bảo vệ thuyết minh của mình trước hội đồng tuyển chọn. Căn cứ kết quả xét chọn của hội đồng, các chủ đề tài được chọn sẽ ký hợp đồng và triển khai thực hiện. Quy trình này yêu cầu các tập thể, cá nhân đầu tư nghiêm túc vào thuyết minh đề tài KHCN và thực hiện đề tài sau này, góp phần giúp họ có các đề xuất hoặc thuyết minh tốt khi tham gia xây dựng danh mục hoặc thực hiện đề tài cấp Nhà nước, Bộ và các loại đề tài KH&CN khác.
            Năm 2011, danh mục đề tài KHCN cấp Trường có 80 đề tài. Sau quá trình tuyển chọn, các hội đồng đã quyết định lựa chọn 72 tập thể triển khai 72 đề tài; trong số đó có 4 đề tài trọng điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của một số huyện miền núi ở miền Tây, tỉnh Nghệ An.
            Trong các năm tiếp theo, việc triển khai nhiệm vụ KH&CN vẫn được thực hiện theo quy trình trên. Theo Công văn số 8482 ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo danh mục các đề tài, nhiệm vụ KHC&N cấp Trường năm 2012 phải báo cáo Bộ trước 25 tháng 06 năm 2011; vì vậy việc xét chọn danh mục đề tài, nhiệm vụ KHC&N cấp Trường năm 2012 sẽ hoàn thành trước trung tuần tháng 06 năm 2011.

                                                                            Phòng QLKH-TB

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh