Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Nghiên cứu khoa học
  Các đề tài đã nghiệm thu
Tạp chí khoa học
  Thông báo
  NCKH Sinh Viên
  Thiết bị
  Nghiên cứu khoa học
09/04/2011
Thông báo số 1: Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Bối cảnh lịch sử Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

 

Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2011), được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy – Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học: “ Bối cảnh lịch sử Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”.
1. MỤC ĐÍCH HỘI THẢO:
- Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học: “ Bối cảnh lịch sử Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người và tròn một thế kỷ Người ra đi tìm đường cứu nước.
- Góp phần làm sáng rõ bối cảnh lịch sử quê hương, dân tộc và thời đại vào thời điểm Người ra đi tìm đường cứu dân, cứu nước.
- Tuyên truyền, giáo dục về công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương và đất nước.
2. NỘI DUNG HỘI THẢO:
Hội thảo chủ yếu tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:
- Yếu tố gia đình, dòng họ và quê hương xứ Nghệ góp phần hình thành nên hoài bão cứu dân, cứu nước của Hồ Chí Minh.
- Bối cảnh lịch sử quê hương, dân tộc và thời đại vào thời điểm Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.
- Những dấu ấn của Hồ Chí Minh ở Nghệ An, Huế, Sài Gòn… trước khi Người ra đi tìm đường cứu nước.
- Hành trình hoạt động yêu nước và cách mạng ở nước ngoài của Hồ Chí Minh và sự quan tâm của Người đối với quê hương, Tổ quốc (1911 - 1941).
- Bối cảnh lịch sử Hồ Chí Minh về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam: Nhìn nhận từ yêu cầu của lịch sử dân tộc cũng như tình hình cách mạng thế giới.
- Sự đổi thay lớn lao của quê hương Nghệ An kể từ sau khi dân tộc ta đi theo con đường cứu nước của Hồ Chí Minh.
- Trao đổi kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và giảng dạy về con đường cứu nước của Hồ Chí Minh.
3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO:
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 04 và 05 tháng 06 năm 2011.
- Địa điểm: Phòng Hội thảo - Trường Đại học Vinh, 182 đường Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
4. YÊU CẦU BÀI VIẾT VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI.
- Bài tham gia Hội thảo phải được đánh máy bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12.
- Bài tham gia Hội thảo gửi về qua địa chỉ Email: khoasudhv@gmail.com hoặc Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh, số 182 đường Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Hạn chót nhận bài ngày 02 tháng 05 năm 2011.
Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia viết bài cho Hội thảo của quý cơ quan và các nhà khoa học, các nhà chuyên môn !
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh