Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Nghiên cứu khoa học
  Các đề tài đã nghiệm thu
Tạp chí khoa học
  Thông báo
  NCKH Sinh Viên
  Thiết bị
  Nghiên cứu khoa học
21/01/2010
Thông báo số hai của Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 “Xác suất - Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” Vinh, 20-22/5/2010

 

Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học trong ngành trình bày những kết quả nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy của mình trong thời gian qua. Ban tổ chức sẽ mời các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực xác suất thống kê tham gia hội nghị và đọc báo cáo. Mọi cán bộ nghiên cứu khoa học và giáo dục trong ngành (kể cả sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh) đều có thể đăng ký tham dự. 
 
·         Ban tổ chức: Nguyễn Hữu Dư (Đồng trưởng ban), Hồ Đăng Phúc (Đồng trưởng ban), Ngô Sỹ Tùng (Đồng trưởng ban), Tô Văn Ban, Tô Anh Dũng, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Khắc Minh, Nguyễn Văn Quảng, Bùi Phúc Trung, Nguyễn Thịnh (Trưởng ban thư ký), Trần Mạnh Cường, Lưu Hoàng Đức, Trần Văn Thành, Phạm Đình Tùng.
·         Ban tổ chức địa phương: Ngô Sỹ Tùng (Trưởng ban), Trần Văn Ân (Phó ban), Nguyễn Thành Quang (Phó ban), Nguyễn Văn Quảng (Phó ban), Nguyễn Thanh Diệu, Nguyễn Thị Thanh Hiền, Nguyễn Trung Hoà, Nguyễn Thị Hồng Loan, Trần Anh Nghĩa, Vũ Thị Hồng Thanh, Lê Văn Thành, Nguyễn Thị Thế.
·         Ban chương trình: Nguyễn Đình Công (Đồng trưởng ban), Đặng Hùng Thắng (Đồng trưởng ban), Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Quang Dong, Dương Tôn Đảm (Trưởng tiểu ban Lịch sử và giảng dạy), Trần Lộc Hùng (Trưởng tiểu ban Ứng dụng), Hồ Đăng Phúc, Nguyễn Văn Quảng (Trưởng tiểu ban Nghiên cứu cơ bản), Tống Đình Quỳ.
·         Các báo cáo chính: Nguyễn Đông Anh, C. Castaing, Nguyễn Hữu Dư, Dương Tôn Đảm, Trần Lộc Hùng, Hồ Đăng Phúc, Nguyễn Văn Quảng, Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Gia Thụ, Bùi Phúc Trung.
·         Thông tin cập nhật về hội nghị có thể tham khảo trên trang web chính thức của hội nghị. (http://www.math.ac.vn/conference/xstk2010/).
·         Kinh phí tham dự hội nghị:           + Hội nghị phí:200.000 đồng;
+ Đại biểu tham dự được tài trợ ăn ở tại Vinh trong thời gian chính thức của hội nghị (từ sáng 20/5 đến hết ngày 22/5/2010):
+ Chi phí đi lại do các đại biểu tự trang trải, Ban tổ chức có thể hỗ trợ về thủ tục mua vé tập thể cho các đại biểu đi từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến Vinh và ngược lại.
+ Ban tổ chức tài trợ (một số lượng hạn chế) vé đi lại tới Vinh cho các đại biểu trẻ ở ngoài TP Vinh. Đơn xin tài trợ tham dự hội nghị làm theo mẫu đính kèm thông báo này.
·         Địa chỉ liên hệ:Để biết thêm thông tin chi tiết về hội nghị xin liên hệ với

TS. Hồ Đăng Phúc
Viện Toán Học,
18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Phone: 04-37563474
GS.TS. Nguyễn Hữu Dư
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Hà Nội
E-mail: dunh@vnu.edu.vn

 
hoặc các thành viên khác trong Ban tổ chức.
 
Đăng ký tham dự: Đơn xin đăng ký tham dự và xin tài trợ theo mẫu xin gửi về
                                    Trần Văn Thành
                                    Viện Toán học
                                    18 Hoàng Quốc Việt
                                    10307 Hà Nội
                                    ĐT: 04-375634748363113, Fax : 04-37564303
                                    Email: tvthanh@math.ac.vn

Thời hạn nhận đăng ký: đến hết ngày 31/3/2010

 
 
Đơn đăng ký tham dự và xin tài trợ
Hội nghị toàn quốc lần thứ tư “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”
Vinh, 20-22/5/2010
 
-          Họ và tên: ...................................................................................................................
-          Học vị (Cử nhân, TS, ThS, NCS,...):...........................................................................................
-          Cơ quan (trường): .......................................................................................................
-          Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................... ....................................................................................................................................
-          Điện thoại: .................................................................................................................
-          E-mail: .......................................................................................................................
 
        Đăng ký tham dự hội nghị “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”
        Đăng ký báo cáo:               có                              không
        Tên báo cáo:
        Tóm tắt báo cáo:
 
 
 
 
        Xin hỗ trợ
        Chi phí đi lại (tiền tầu xe từ địa phương công tác tới Vinh, dự kiến vào khoảng ....................... đ)
        Thủ tục mua vé:   □ Hà Nội - Vinh                   □ Vinh  -   Hà Nội
                       □ TP Hồ Chí Minh  -   Vinh    □ Vinh  -TP Hồ Chí Minh
 
............., ngày......tháng.....năm ............
                       Người đăng ký                   
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh