Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Nghiên cứu khoa học
  Các đề tài đã nghiệm thu
Tạp chí khoa học
  Thông báo
  NCKH Sinh Viên
  Thiết bị
  Nghiên cứu khoa học
31/03/2010
Hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh năm 2010

 

Ngày 26/3/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã có Công văn số 627/ĐHV-KHTB hướng dẫn triển khai hoạt động trên tại cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh (NCS) Trường Đại học Vinh. Trong file kèm gồm có Công văn, mẫu thuyết minh đề tài, hướng dẫn của Phòng Phòng Kế hoạch-Tài chính và các mẫu quyết toán tài chính dùng khi nghiệm thu đề tài, quy định tạm thời (số 144) của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về quản lý đề tài.  
Các bước thực hiện đề tài của NCS như sau:
1. Đăng ký thực hiện đề tài. NCS nộp về Phòng Quản lý Khoa học-Thiết bị 03 bản thuyết minh đề tài (theo mẫu gửi kèm). Đề tài phải phù hợp với hướng nghiên cứu (hay tên luận án) của NCS. Đề cương phải viết chi tiết. Đặc biệt ở mục 15 (Kinh phí thực hiện đề tài) cần diễn giải chi tiết, sau này khi nghiệm thu đề tài mục này được sao chép lại trong bảng tổng hợp quyết toán kinh phí (mẫu gửi kèm) để quyết toán. Vì vậy NCS phải tham khảo tất cả các mẫu trước khi viết thuyết minh.
2. Ký hợp đồng. Sau khi các bộ phận chức năng xem xét thuyết minh đề tài của NCS, nếu thuyết minh đạt yêu cầu sẽ trình Hiệu trưởng để phê duyệt. NCS sẽ được thông báo đến ký hợp đồng thực hiện đề tài.
3. Các bước tiếp theo thực hiện theo hợp đồng và quy định tạm thời (số 144) của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về quản lý đề tài, trong đó có điều 19 về điều kiện để nghiệm thu đề tài (mẫu gửi kèm). Nếu bên nào làm sai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường theo các quy định của Nhà nước và của Trường Đại học Vinh.

Nếu nghiên cứu sinh cần hỏi thêm vấn đề gì thì liên hệ trực tiếp với các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học-Thiết bị (ĐT 038.3856700), Khoa Đào tạo Sau đại học (ĐT 038.3855773), Phòng Kế hoạch-Tài chính (ĐT 038.3856247).

Quyche_144_103103071602.DOC
 

Mau-Thuyet-minh-DETAI-Truong_103103071625.doc
 

Huong_dan_tai_chinh_103103071639.doc
 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh