Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Nghiên cứu khoa học
  Các đề tài đã nghiệm thu
Tạp chí khoa học
  Thông báo
  NCKH Sinh Viên
  Thiết bị
  Nghiên cứu khoa học>>  Các đề tài đã nghiệm thu
05/04/2009
Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường đã nghiệm thu năm 2006

TT
CHỦ ĐỀ TÀI
MÃ SỐ
TÊN ĐỀ TÀI
XẾP LOẠI
1.                  1
ThS. Phạm Xuân Chung
T2006-01-01
Khai thác phần mềm dạy học Geometer’s Sketchpad vào dạy học hình học
Tốt
2.                   
GS.TS. Đào Tam
T2006-01-03
Các biện pháp khai thác tiềm năng sách giáo khoa hình học lớp 10 THPT theo định hướng bồi dưỡng học sinh khá, giỏi Toán
Tốt
3.                  5
PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng
T2006-01-04
Một số định lý giới hạn dạng luật số lớn
Tốt
4.                   
PGS.TS. Lê Quốc Hán
T2006-01-05
Về một lớp ngôn ngữ nhóm và ứng dụng
Tốt
5.                   
TS. Chu Trọng Thanh
T2006-01-06
Góp phần phát triển tư duy hàm cho học sinh thông qua dạy học một số nội dung Số học, Đại số, Giải tích ở trường phổ thông
Tốt
6.                  5
ThS. Nguyễn Thanh Diệu
T2006-01-07
Luật yếu số lớn đối với mảng các toán tử đo được phù hợp theo hàng
Đạt
7.                   
PGS.TS. Nguyễn Thành Quang
T2006-01-09
Các kiểu suy rộng của Định lý Mason
Tốt
8.                   
PGS.TS. Ngô Sĩ Tùng
T2006-01-10
Về tổng trực tiếp các 1-C1 mô đun
Tốt
9.                   
ThS. Lê Văn Thành
T2006-01-11
Sự hội tụ theo trung bình đối với tổng có trọng số của dãy hai chỉ số các biễn ngẫu nhiên
Tốt
10.               
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng
T2006-01-13
Góp phần phát triển tư duy hàm cho học sinh THPT thông qua dạy học giải phương trình và bất phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Tốt
11.               
ThS. Nguyễn Quốc Thơ
T2006-01-14
Đặc trưng Chern không giao hoán của mặt cầu S
Khá
12.               
TS. Nguyễn Thị Hồng Loan
T2006-01-15
Một số ví dụ về môđun giả Buchsbaum
Khá
13.               
ThS. Kiều Phương Chi
T2006-01-17
Xấp xỉ hàm liên tục
Tốt
14.               
PGS.TS. Nguyễn Hữu Quang
T2006-01-19
Về dòng trắc địa
Khá
15.               
PGS.TS. Trần Xuân Sinh
T2006-01-20
Về một bài toán quy hoạch nguyên
Đạt
16.               
ThS. Nguyễn Huy Chiêu
T2006-01-22
Về hệ cực trị trong không gian Véctơ Tôpô
Khá
17.               
ThS. Nguyễn Thị Toàn
T2006-01-24
Không gian với k-lưới ơ-bảo tồn bao đóng di truyền yếu
Khá
18.               
ThS. Võ Thị Hồng Vân
T2006-01-25
Một số định lý giới hạn đối với dãy và mảng các toán tử đo được
Đạt
19.               
PGS.TS. Đinh Huy Hoàng
T2006-01-26
Vài vấn đề về wcs -lưới, k-lưới và kn-lưới
Khá
20.               
ThS. Nguyễn Văn Đức
T2006-01-28
Một số phương pháp giải phương trình parabolic ngược thời gian
Khá
21.               
ThS. Nguyễn Văn Phú
T2006-02-01
Xây dựng cơ sở mô hình lý thuyết cho thiết bị truyền dãn trong thông tin quang
Tốt
22.               
ThS. Chu Văn Lanh
T2006-02-03
Khảo sát quá trình tán xạ Raman cưỡng bức trong không gian 3 chiều
Tốt
23.               
ThS. Phạm Khắc Lưu
T2006-02-05
Nghiên cứu sự mở rộng vạch phổ
Tốt
24.               
ThS. Nguyễn Lê Thăng
T2006-02-06
Sử dụng báo cáo thí nghiệm theo mẫu nhằm nâng cao chất lượng thực hành ở các phòng thí nghiệm vật lý
Khá
25.               
ThS. Mai Văn Lưu
T2006-02-07
Xây dựng Website dạy học học phần vật lý phân tử - nhiệt học
Tốt
26.               
ThS. Đỗ Văn Toán
T2006-02-08
Hệ thống bài tạp phần Cơ học bồi dưỡng đội tuyển Olypic Vật lý
Tốt
27.               
ThS. Lưu Tiến Hưng
T2006-02-09
Nghiên cứu vi cấu trúc của vật liệu nano bằng phương pháp nhiễu xạ điện tử
Tốt
28.               
ThS. Nguyễn Tiến Dũng
T2006-02-10
Ảnh hưởng của Laser lên sự cộng hưởng tham số trong hố lượng tử bán dẫn
Tốt
29.               
GV. Lưu Văn Phúc
T2006-02-11
Nghiên cứu sự toả nhiệt đối lưu khi chất lỏng chuyển động cưỡng bức và sự toả nhiệt của chất khí khi chuyển động với tốc độ cao
Tốt
30.               
GVC. Dương Kháng
T2006-02-12
Xây dựng bài thí nghiệm: Máy phát điện đồng bộ
Tốt
31.               
GV. Trần Minh Nam
T2006-02-13
Xây dựng bài thí nghiệm: Khảo sát mạch R, L, C
Tốt
32.               
TS. Võ Thanh Cương
T2006-02-14
Nghiên cứu lý thuyết siêu đối xứng vật lý trong hình thức luận đại số lượng tử Hoff
Tốt
33.               
TS. Đinh Phan Khôi
T2006-02-15
Bước đầu tìm hiểu về neutrino
Tốt
34.               
PGS.TS. Nguyễn Quang Lạc
T2006-02-16
Nghiên cứu vận dụng lý thuyết tình huống dạy học nhằm đổi mới việc thiết kế và thi công bài học vật lý ở trường phổ thông
Tốt
35.               
TS. Nguyễn Đình Thước
T2006-02-17
Xây dựng hệ thống những bài tạp sáng tạo trong dạy học Vật lý phổ thông
Tốt
36.               
TS. Mai Văn Trinh
T2006-02-18
Nghiên cứu đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo đại học ở Trường Đại học Vinh
Tốt
37.               
ThS. Nguyễn Thị Chung
T2006-03-01
Tách và xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ từ dịch chiết cây thuộc họ cúc(Compositae)
Tốt
38.               
ThS. Cao Cự Giác
T2006-03-02
Xây dựng bài tập hoá học phổ thông có nội dung liên hệ đến thực tiễn
Tốt
39.               
ThS. Lê Danh Bình
T2006-03-03
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khắc quan phần hoá hữu cơ lớp 11 THPT
Tốt
40.               
ThS. Đinh Thị Trường Giang
T2006-03-05
Thăm dò hiệu ứng hấp phụ của các thuốc thử: 8-Hyđroxyquinoline và 2,5-Dimercapto-1,3,4 thiadiazole (DMTD), xilendacam đối với một số ion kim loại của Sn2+, Pb2+, Cd2+, Tl3+ lên trên bề mặt điện cực giọt Hg
Tốt
41.               
PGS.TS. Lê Văn Hạc
T2006-03-06
Nghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu cây thìa là (Anethum graveolens L.) ở Nghệ An và Hà Tĩnh
Tốt
42.               
ThS. Phan Thị Hồng Tuyết
T2006-03-07
Tổng hợp, thăm dò hoạt tính kháng khuẩn của một số phức kim loại với phối tử thiosemicacbazon
Tốt
43.               
TS. Nguyễn Hoa Du
T2006-03-08
Tổng hợp thiosemicarbazon của glucose và nghiên cứu khả năng tạo phức của nó
Tốt
44.               
ThS. Trương Văn Nam
ThS. Nguyễn Xuân Dũng
T2006-03-09
Khảo sát ảnh hưởng của nhóm thế lên tính chất của anilin bằng phương pháp gần đúng lượng tử
Tốt
45.               
ThS. Nguyễn Thị Bích Hiền
T2006-03-10
Sử dụng thí nghiệm học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Hoá học ở trường THPT
Tốt
46.               
PGS.TS. Hoàng Văn Lựu
T2006-03-11
Tách và xác định cấu trúc của hợp chất từ cành cây trám đen
Tốt
47.               
ThS. Võ Thị Hoà
T2006-03-12
Xác định hàm lượng NO3- trong rau dền bằng phương pháp sắc ký ion và phương pháp trắc quan.
Tốt
48.               
ThS. Nguyễn Văn Lộc
T2006-03-13
ứng dụng tin học xác định các tính chất nhiệt động của hệ HF cân bằng ở nhiệt độ cao
Tốt
49.               
ThS. Nguyễn Thị Giang An
T2006-04-01
Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý của sinh viên Trường Đại học Vinh trên thiết bị PowerLab
Tốt
50.               
ThS. Phan Xuân Thiệu
T2006-04-02
Thành phần hoá học của tinh dầu quế thanh (Cinamomum loureirii C.Nees)
Tốt
51.               
TS. Lê Văn Chiến
T2006-04-05
Diễn biến độ phì nhiêu trên đất trồng lúa ở tỉnh Nghệ An (1990-2005)
Khá
52.               
ThS. Tôn Thị Bích Hoài
T2006-04-06
Khảo sát một số chỉ số sinh học của sinh viên Trường Đại học Vinh
Tốt
53.               
TS. Lê Thị Thuý Hà
T2006-04-08
Vi tảo trong một số hồ của thành phố Vinh, Nghệ An
Khá
54.               
ThS. Cao Tiến Trung
T2006-04-09
Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng sinh sản, lột xác và tăng trưởng của Nhông cát - Leiolepis reevesii (Gray, 1831) trong điều kiện nuôi tại Nghệ An
Tốt
55.               
Th.S. Mai Văn Chung
T2006-04-11
Ảnh hưởng của Molipden đến một số chỉ tiêu sinh lý, sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống đậu tương VH12
Tốt
56.               
ThS. Nguyễn Anh Dũng
 
T2006-04-12
Thành phần loài cây họ Cà phê (Rubiaceae) Vườn Quốc gia Pù Mát nghệ An
Tốt
57.               
ThS. Hoàng Hữu Việt
T2006-05-02
Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt bằng máy tính
Khá
58.               
TS. Phan Lê Na
T2006-05-05
Một số ứng dụng của tính lệch bù cặp bài toán đối ngẫu
Tốt
59.               
TS. Phan Huy Dũng
T2006-06-01
Chiêm nghiệm về nghề văn và nghệ thuật trong văn xuôi Việt Nam đương đại
Đạt
60.               
TS. Trương Xuân Tiếu
T2006-06-02
Vẻ đẹp đoạn trích “Trao duyên” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du
Khá
61.               
TS. Nguyễn Văn Hạnh
T2006-06-04
Con người Nhật trong sáng tác Y. Kaoabata
Khá
62.               
TS. Phạm Tuấn Vũ
T2006-06-05
Tìm hiểu văn chính luận Việt Nam thời trung đại
Khá
63.               
TS. Lê Thời Tân
T2006-06-06
Nghiên cứu cấu tạo thể loại tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử
Khá
64.               
ThS. Lê Sử
T2006-06-07
Dạy học tác phẩm chính luận ở trường THPT
Khá
65.               
ThS. Phan Thị Nga
T2006-06-08
Những truyện ngắn có tính chất hồi ký trong “Gào thét” và “Bàng hoàng” của Lỗ Tấn
Đạt
66.               
TS. Hoàng Mạnh Hùng
T2006-06-09
Loại hình kết cấu tiểu thuyết sử thi Việt Nam 1945 - 1975
Tốt
67.               
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà
T2006-06-10
Các phương thức biểu đạt đặc thù của bộ phạn tục ngữ phản ánh mặt trái của người Việt
Khá
68.               
TS. Trần Văn Minh
T2006-06-11
Các đặc điểm của ngữ pháp tiếng Việt
Khá
69.               
ThS. Đoàn Mạnh Tiến
T2006-06-12
Tìm hiểu mặt văn hoá, tam lý, cấu trúc so sánh tu từ
Khá
70.               
TS. Hoàng Trọng Canh
T2006-06-13
Từ nghề nông trong phương ngữ Nghệ - Tĩnh
Tốt
71.               
TS. Lê Văn Dương
T2006-06-14
Phê bình văn học Việt Nam thế kỷ XX
Đạt
72.               
ThS. Lê Thị Hồ Quang
T2006-06-15
Thơ tình Vũ Hoàng Chương (Cái tôi trong thơ tình Vũ Hoàng Chương)
Khá
73.               
ThS. Lê Thị Sao Chi
T2006-06-16
Đặc điểm và chức năng của lời dẫn thoại trong truyện ngắn Nam Cao
Tốt
74.               
ThS. Hoàng Minh Đạo
T2006-06-17
Cảm hứng nhân văn trong Sử thi Đam San (Ê Đê)
Khá
75.               
TS. Biện Minh Điền
T2006-06-18
Vấn đề phân loại thể loại văn học Việt Nam Trung đại
Tốt
76.               
ThS. Hồ Thị Thanh Mai
T2006-06-19
Những đổi mới về nội dung phần lý thuyết chung về ngôn ngữ và tiếng Việt trong chương trình sách giáo khoa Ngữ Văn thí điểm THPT
Tốt
77.               
ThS. Nguyễn Thị Hiền
T2006-06-20
Ý thức nữ quyền trong thơ nữ Việt Nam đương đại
Đạt
78.               
ThS. Mai Đức Hán
T2006-06-21
Điểm nhìn trần thuật trong truyện ngắn Lỗ Tấn
Đạt
79.               
GVC. Lê Văn Tùng
T2006-06-22
Về tính năng động nghệ thuật của văn học hiện đại
Đạt
80.               
ThS. Đặng Lưu
T2006-06-23
Từ ngữ trong truyện Nguyễn Tuân dưới góc nhìn phong cách học
Tốt
81.               
GS.TS. Nguyễn Nhã Bản
T2006-06-24
Về địa danh huyện Diễn Châu tỉnh nghệ An
Tốt
82.               
TS. Nguyễn Văn Tứ
T2006-06-25
Đa dạng hoá các đối tượng tham gia quá trình rèn luyện phương pháp dạy học ngữ văn cho sinh viên
Tốt
83.               
PGS.TS. Nguyễn Công Khanh
T2006-07-01
Hoạt động của các nhà yêu nước Việt Nam ở Thái Lan đầu thế kỷ XX sau khi phong trào Đông Du thất bại
Tốt
84.               
GVC.ThS. Phan Hoàng Minh
T2006-07-02
Tìm hiểu nét độc đáo trong văn hoá Nhật Bản cổ trung đại
Khá
85.               
GVC.ThS. Hồ Sỹ Huỳ
T2006-07-03
Tìm hiểu một số danh nhân xứ Nghệ thế kỷ XVIII - thế kỷ XIX
Đạt
86.               
GVC.ThS. Hoàng Quốc Tuấn
T2006-07-04
Một số loại hình mộ táng thời tiền - sơ sử ở Nghệ Tĩnh
Khá
87.               
GVC.ThS. Nguyễn Thị Bình Minh
T2006-07-05
Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Khá
88.               
GVC.ThS. Hoàng Thị Nhạc
T2006-07-06
Chính sách đối ngoại độc lập tự chủ của nhà nước Đại Việt từ thế kỷ XV đến htế kỷ XVIII
Đạt
89.               
ThS. Nguyễn Thị Hà
T2006-07-07
Phát triển tư duy học sinh trong dạy học khoá trình lịch sử Việt Nam 1930 - 1945 (Lịch sử lớp 9, THCS)
Tốt
90.               
TS. Trần Văn Thức
T2006-07-08
Khởi nghĩa giành chính quyền ở miền núi Nghệ An trong Cách mạng tháng Tám 1945
Khá
91.               
ThS. Nguyễn Thị Duyên
T2006-07-09
Tổ chức trò chơi trong dạy học Lịch sử Việt Nam 1954 - 1975 (Lịch sử lớp 9 THCS)
Tốt
92.               
ThS. Trần Thị Thanh Vân
T2006-07-10
Sự tác động của Chủ nghĩa thực dân Anh ở Ên Độ
Khá
93.               
ThS. Bùi Văn Hào
T2006-07-11
Quá trình vận động từ cách mạng dân chủ cũ sang cách mạng dân chủ mới ở Trung Quốc
Khá
94.               
GV. Hoàng Đăng Long
T2006-07-13
Bàn thêm về mốc kết thúc và mô hình xã hội cổ đại Trung Quốc
Đạt
95.               
ThS. Nguyễn Khắc Thắng
T2006-07-14
Tìm hiểu hoạt động giao thông vạn tải, liên lạc, tiếp tế ở Trị Thiên trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1965 - 1972
Đạt
96.               
ThS. Lê Đức Hoàng
T2006-07-15
Vận dụng phương pháp so sánh lịch sử vào nghiên cứu Cách mạng tư sản Anh (1642 - 1689) và Cách mạng tư sản Pháp (1789)
Đạt
97.               
ThS. Lê Thế Cường
T2006-07-16
Chính sách Không liên kết trong đường lối đối ngoại Ấn Độ giai đoạn 1947 - 1950
Đạt
98.               
ThS. Nguyễn Thị Hương
T2006-07-17
Tìm hiểu ảnh hưởng của đạo Hinđu đến nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ thời cổ trung đại
Đạt
99.               
ThS. Mai Thị Thanh Nga
T2006-07-18
Tìm hiểu ngành công nghiệp chế biến Bắc Trung Kỳ thời Pháp thuộc (1858 - 1945)
Đạt
100.           
GV. Bùi Minh Thuận
T2006-07-19
Mo trong nghi lễ tang ma cổ truyền của người Mường Thanh Hoá
Đạt
101.           
ThS. Dương Thị Thanh Hải
T2006-07-20
Phong trào Duy tân ở Thanh Hoá đầu thế kỷ XX
Đạt
102.           
GV. Võ Thị Hoài Thương
T2006-07-21
Tìm hiểu nét văn hoá đặt tên của người Việt (theo hướng tiếp cận biểu tượng)
Đạt
103.           
GV. Võ Thị Cẩm Ly
T2006-07-22
Tìm hiểu về vấn đề: Xung đột trong tổ chức
Đạt
104.           
ThS. Nguyễn Thị Vân Lam
T2006-08-06
Lexical ambiguity in the English language
Tốt
105.           
ThS. Lê Đình Thảo
T2006-08-08
ảnh hưởng của tiếng Việt với việc dạy cau hỏi tiếng Anh
Tốt
106.           
ThS. Vũ Hữu Thuỵ
T2006-08-09
Kiểm tra đánh giá môn ngữ pháp thực hành tiếng Pháp theo phương pháp trắc nghiệm khách quan
Tốt
107.           
ThS. Lê Thị Thu Hà
T2006-08-10
Khai thác nét văn hoá từ bài giảng Văn học Pháp thế kỷ XIX
Khá
108.           
ThS. Phan Thị Hương
T2006-08-11
Critical Discourse Analysis in Teaching and Learning Foreign Languages
Tốt
109.           
Th.S. Nguyễn Hữu Dỵ
T2006-09-01
Tranh đề tài và việc dạy học vẽ tranh cho sinh viên ngành GDTH trong yêu cầu đổi mới
Tốt
110.           
ThS. Chu Trọng Tuấn
T2006-09-02
Thiết kế môđun dạy học học phần phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
Tốt
111.           
TS. Chu Thị Thuỷ An
T2006-09-04
Dạy các nghi thức lời nói tiếng Việt cho học sinh tiểu học
Tốt
112.           
ThS. Phạm Thị Huyền
T2006-09-05
Tổ chức cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm quen với môi trường thiên nhiên thông qua góc hoạt động
Tốt
113.           
ThS. Trần Thị Hoàng Yến
T2006-09-06
Đánh giá khả năng hiểu nghĩa của từ ở trẻ mẫu giáo
Tốt
114.           
TS. Nguyễn Bá Minh
T2006-09-07
Nghiên cứu tổ chức quá trình dạy - tự học học phần Tâm lý học lứa tuổi sư phạm
Tốt
115.           
ThS. Lê Thị Thanh Bình
T2006-09-08
Nghệ thuật trần thuật của Tô Hoài và việc dạy Tập làm văn miêu tả cho học sinh tiểu học
Tốt
116.           
GV. Mai Tuấn Sơn
T2006-09-09
Để nang cao kỹ năng tổ chức các hoạt động âm nhạc ở trường mầm non
Khá
117.           
ThS. Nguyễn Thị Châu Giang
T2006-09-10
Giải pháp tạo lập mối quan hệ giữa dạy học toán cao cấp 1 với nội dung dạy học số học ở tiểu học
Tốt
118.           
ThS. Phan Xuân Phồn
T2006-09-12
Vận dụng quan điểm tích hợp vào quá trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học các trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh - Nghệ An
Tốt
119.           
CN. Lê Thục Anh
T2006-09-13
Thực trạng thái độ đối với việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên Trường Đại học Vinh
Tốt
120.           
ThS. Dương Thị Thanh Thanh
T2006-09-14
Nghiên cứu thực trạng hứng thú học tập môn Toán của học sinh lớp 4
Tốt
121.           
ThS. Nguyễn Như An
T2006-09-15
Thực trạng công tác giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học thành phố Vinh hiện nay
Tốt
122.           
ThS. Hồ Thị Hạnh
T2006-09-16
Nhận thức của cha, mẹ về vai trò của giáo dục gia đình đối với trẻ mẫu giáo
Tốt
123.           
ThS. Chu Thị Lục
T2006-09-17
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy thực hành môn Đạo đức lớp 4
Tốt
124.           
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hương
T2006-10-02
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Nghệ An
Tốt
125.           
ThS. Lê Văn Thảo
T2006-10-03
Những hạn chế bất cập của Bộ luật hình sự và sự cần thiết phải sửa đổi Bộ luật hình sự hiện hành
Tốt
126.           
ThS. Đinh Trung Thành
T2006-10-04
Việt Nam gia nhập WTO và ảnh hưởng của nó đối với phát triển kinh tế của Việt Nam
Tốt
127.           
ThS.Trần Viết Quang
T2006-10-05
Nâng cao năng lực tư duy cho sinh viên Trường Đại học Vinh hiện nay
Tốt
128.           
ThS. Phan Quốc Huy
T2006-10-06
Nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công, nét độc đáo sáng tạo của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)
Tốt
129.           
ThS. Nguyễn Trường Sơn
T2006-10-07
Tư tưởng của Lão Tử về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên
Tốt
130.           
TS. Đinh Thế Định
T2006-10-08
Giải quyết việc làm cho thanh niên ở Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay
Tốt
131.           
TS. Nguyễn Lương Bằng
T2006-10-09
Nâng cao chất lượng giảng dạy môn triết học Mác – Lênin cho sinh viên hiện nay
Tốt
132.           
ThS. Vũ Thị Phương Lê
T2006-10-10
Tìm hiểu hiện tượng mê tín dị đoan trong sinh viên Trường Đại học Vinh hiện nay
Tốt
133.           
ThS. Nguyễn Văn Thiện
T2006-10-11
Những biểu hiện tiêu cực của tư tưởng sản xuất nhỏ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay.
Tốt
134.           
ThS. Nguyễn Thị Diệp
T2006-10-13
Giải pháp phát triển kinh té tư nhân ở thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay
Tốt
135.           
ThS. Hoàng Thị Hằng
T2006-10-15
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc - nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1930-1975)
Tốt
136.           
ThS. Đinh Ngọc Thắng
T2006-10-16
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của Nhà Nước trong tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam
Tốt
137.           
ThS. Lê Mạnh Hồng
T2006-11-01
Nguyên cứu một số bài tập nhắm phát triển sức bền bật trong thi đấu môn bóng chuyền cho sinh viên chuyên ngành thể dục Trường Đại học Vinh
Khá
138.           
ThS. Lê Minh Hải
T2006-11-02
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả sút bóng bằng mu chính diện cho sinh viên học tự chọn bóng đá khoa GDTC Trường Đại học Vinh
Khá
139.           
ThS. Đậu Bắc Sơn
T2006-11-03
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả giật bóng thuận tay cho sinh viên chuyên ngành khoa GDTC Trường Đại học Vinh
Khá
140.           
ThS. Châu Hồng Thắng
T2006-11-04
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích trong nhảy xa kiểu ưỡn thân cho sinh viên hệ không chuyên Trường Đại học Vinh
Khá
141.           
GV. Nguyễn Đình Thành
T2006-11-05
Nghiên cứu nhu cầu học đồng diễn thể dục của sinh viên khoá 44 khoa GDTC - Trường Đại học Vinh
Khá
142.           
ThS. Đậu Bình Hương
T2006-11-06
Nghiên cứu bộ đề thi trắc nghiệm trong môn học Huấn luyện thể thao cho sinh viên khoá 45 khoa GDTC Trường Đại học Vinh
Khá
143.           
GV. Nguyễn Quốc Đảng
T2006-11-07
Nghiên cứu một số bài tập nhằm phát triển sức bền cho sinh viên khoá 46 khoa GDTC Trường Đại học Vinh trong môn học chạy cự ly trung bình.
Khá
144.           
ThS. Nguyễn Thị Lài
T2006-11-08
Nghiên cứu một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh bột phát trong các môn ném đẩy cho sinh viên chuyên ngành khoa GDTC Trường Đại học Vinh
Khá
145.           
ThS. Trần Thị Ngọc Lan
T2006-11-09
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả của môn thể dục nhịp điệu cho sinh viên khoá 46 mầm non Trường Đại học Vinh
Khá
146.           
ThS. Nguyễn Ngọc Việt
T2006-11-10
Bước đầu tiến hành thí điểm các bài tập thể thao vào tập luyện nội khoá - ngoại khoá nhằm phát triển tầm vóc và thể lực cho học sinh trường Tiểu học Hưng Đông - thành phố Vinh
Khá
147.           
TS. Hoàng Thị ái Khuê
T2006-11-11
Nghiên cứu sự biển đổi một số chỉ tiêu tim mạch sau một số bài tập động có chu kỳ ở sinh viên Thể dục thể thao - Trường Đại học Vinh
Khá
148.           
GV. Nguyễn Thị Huệ
T2006-11-12
Nghiên cứu việc đổi mới hình thức rèn luyện thực hành nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên năm thứ tư khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Vinh
Khá
149.           
GV. Hoàng Thị Thư
T2006-11-13
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn xà lệch cho nữ sinh viên khoá 45 hệ không chuyên trường Đại học Vinh
Khá
150.           
GV. Trần Thị Tịnh
T2006-11-14
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tạp bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn thể dục tự do cho nữ sinh viên khoá 46 hệ không chuyên Trường Đại học Vinh
Khá
151.           
ThS. Nguyễn Thị Minh Phượng
T2006-12-06
Một số giải pháp phát triển vùng nguyên liệu dứa ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Khá
152.           
GV. Nguyễn Hoàng Dũng
T2006-12-12
Hoàn thiện kế toán doanh thu tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4
Khá
153.           
GV. Trần Thị Thu Trà
T2006-14-02
Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn sai số đến kết quả đo góc
Tốt
154.           
TS. Vũ Ngọc Sáu
T2006-14-05
Ảnh hưởng của môi trường phi tuyến lên xung quang học trong quá trình lan truyền
Tốt
155.           
ThS. Nguyễn Thị Hoài
T2006-15-01
Nghiên cứu tiềm năng và hiện trạng phát triển ngành du lịch ở thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An
Tốt
156.           
CN. Trần Thị Tuyến
T2006-15-02
Nghiên cứu tiềm năng thực trạng và một số giải pháp canh tác trên đất dốc ở huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An
Đạt
157.           
ThS. Nguyễn Thị Trang Thanh
T2006-15-03
Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Nghệ An
Khá
158.           
ThS. Nguyễn Văn Đông
T2006-15-04
Nghiên cứu và thành lập bản đồ phân vùng hạn phục vụ cho qui hoạch sản xuất nông nghiệp tỉnh Nghệ An
Đạt
159.           
GV. Trần Thị Ngân Hà
T2006-15-05
Tác động của Cách mạng khoa học kỹ thuật đến sự phân bố dân cư thế giới
Đạt
160.           
CN. Lương Thị Thành Vinh
T2006-15-06
Tiềm năng, hiện trạng và định hướng phát triển công nghiệp vùng gò đồi tỉnh Nghệ An
Khá
161.           
CN. Hoàng Phan Hải Yến
T2006-15-07
Tiềm năng, hiện trạng và xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Nghệ An
Đạt
162.           
GV. Trương Xuân Dũng
T2006-17-01
Giáo dục kiến thức về biển, đảo cho sinh viên góp phần nâng cao nhận thức nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Khá

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh