Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Tuyển sinh
  Tin chung
  Bậc sau đại học
  Bậc ĐH/ CĐ
  Danh sách trúng tuyển TS 2011
  Điểm thi ĐH-CĐ 2011
  Tuyển sinh
23/03/2012
Thông báo một số quy định về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012 của Trường Đại học Vinh
  

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh 2012), Trường Đại học Vinh thông báo một số thông tin về bổ sung thi tuyển sinh khối A1 đối với một số ngành đào tạo và việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển như sau:

1. Bổ sung khối thi A1 (gồm các môn Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) đối với các ngành: Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế Đầu tư, Luật học, Kỹ thuật Xây dựng, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử Truyền thông, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.

2. Về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển

a) Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển, Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển, thời gian đăng ký, lệ phí xét tuyển Nhà trường thực hiện theo các quy định tại điều 7, điều 33 của Quy chế tuyển sinh 2012 và Công văn số: 1343/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2012 (sau đây gọi là Công văn 1343).

b) Căn cứ Phụ lục số 4 của Công văn 1343, Trường Đại học Vinh quy định danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông, được tuyển thẳng vào đại học các ngành đúng hoặc gần với môn thí sinh đoạt giải như sau:

- Đối với thí sinh đạt giải môn Toán sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

            + Sư phạm Toán học,           Mã ngành: D140209

            + Toán học,                           Mã ngành: D460101

            + Toán ứng dụng,                 Mã ngành: D460112

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Vật lý sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

            + Sư phạm Vật lý,                 Mã ngành: D140211

            + Vật lý học,                         Mã ngành: D440101

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Hóa học sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

            + Sư phạm Hoá học,             Mã ngành: D140212

            + Hoá học,                             Mã ngành: D440112

            + Công nghệ thực phẩm,     Mã ngành: D540101

            + Khoa học môi trường,      Mã ngành: D440301


- Đối với thí sinh đoạt giải môn Sinh học sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

            + Sư phạm Sinh học,            Mã ngành: D140213

            + Sinh học,                            Mã ngành: D420101

            + Khoa học Môi trường,      Mã ngành: D440301

            + Nuôi trồng Thủy sản,       Mã ngành: D620301

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Ngữ Văn sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

            + Sư phạm Ngữ văn,             Mã ngành: D140217

            + Văn học,                             Mã ngành: D220330

            + Việt Nam học (Du lịch)   Mã ngành: D220113

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Lịch sử sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

            + Sư phạm Lịch sử,              Mã ngành: D140218

            + Lịch sử,                               Mã ngành: D220310

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Địa lí sẽ được tuyển vào học ngành:

            + Sư phạm Địa lý,                 Mã ngành: D140219

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Tin học sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

            + Sư phạm Tin học,              Mã ngành: D140210

            + Khoa học máy tính,          Mã ngành: D480101

            + Công nghệ Thông tin,       Mã ngành: D480201

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Tiếng Anh sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

            + Sư phạm Tiếng Anh,         Mã ngành: D140231

            + Ngôn ngữ Anh,                  Mã ngành: D220201

c) Xét tuyển đối với thí sinh khuyết tật:

Nhà trường thực hiện theo điểm g, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2012. Thí sinh phải có đầy đủ hồ sơ học tập, hồ sơ sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Sau khi Hội đồng tuyển sinh kiểm tra tình trạng sức khỏe, yêu cầu của ngành học mà thí sinh đăng ký, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định cho vào học.

d) Xét tuyển đối với thí sinh là người nước ngoài, Nhà trường thực hiện theo quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2012. Căn cứ kết quả học tập Trung học phổ thông của học sinh, kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định cho vào học.

Thong_bao_mot_so_quy_dinh_TS_2012_122303153614.doc

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh