Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Tuyển sinh
  Tin chung
  Bậc sau đại học
  Bậc ĐH/ CĐ
  Danh sách trúng tuyển TS 2011
  Điểm thi ĐH-CĐ 2011
  Tuyển sinh
27/06/2012
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh năm 2012
  
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                                                                                                                       Nghệ An, ngày 25 tháng 6 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên
Trường Đại học Vinh năm 2012
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
            I. Cách tính điểm
            1. Đối với Hệ chuyên (A) = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + (Môn chuyên x 2)
            Điều kiện điểm môn chuyên phải đạt ≥ 5.00, không có môn nào ≤ 2.0, Điểm TBC ≥ 5.00 điểm;
            2. Đối với Hệ chuyển đổi (A') = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + (Môn chuyên x 2)
            Điều kiện điểm môn chuyên phải đạt ≥ 5.00 (trừ A' Lý), không có môn nào ≤ 2.0, Điểm TBC ≥ 5.00 điểm.
            II. Điểm chuẩn
            1. Chuyên Toán: Tổng điểm ≥ 34.00 điểm;
            2. Chuyên Tin:
                        a) Nguyện vọng I: Tổng điểm ≥ 25.00 điểm;
                        b) Nguyện vọng II: Tổng điểm ≥ 25.00 điểm;
            3. Chuyên Lý: Tổng điểm ≥ 25.00 điểm;
            4. Chuyên Hoá: Tổng điểm ≥ 32.00 điểm;
            5. Chuyên Anh: Tổng điểm ≥ 36.00 điểm;
            6. Hệ chuyển đổi (A') Toán: Tổng điểm từ 28.00 điểm đến 33.75 điểm;
            7. Hệ chuyển đổi (A') Hoá: Tổng điểm từ 25.00 điểm đến 31.75 điểm;
            8. Đối với hệ chuyển đổi (A') Lý: Tổng điểm từ 20.00 điểm đến 24.75 điểm và các môn thi > 2.00 điểm.
 
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Thong_bao_diem_chuan_10_Chuyen_2012.doc
 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh