Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Tuyển sinh
  Tin chung
  Bậc sau đại học
  Bậc ĐH/ CĐ
  Danh sách trúng tuyển TS 2011
  Điểm thi ĐH-CĐ 2011
  Tuyển sinh
29/08/2012
Thông báo về việc xét tuyển bổ sung Đợt 1 (Nguyện vọng 2) Tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2012 (Cập nhật ngày 29/08/2012)
  
 
 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 (NGUYỆN VỌNG 2) HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012

 

STT
Tên ngành học
Khối
Điểm xét tuyển bổ sung đợt 1
(Nguyện vọng 2)
 
Ghi chú
Điểm chuẩn
Số
lượng
1
Sư­­ phạm Tin học
A
15.0
50
 
2
Sư­­ phạm Vật lý
A
15.0
30
 
3
S­­ư phạm Hoá học
A
15.0
20
 
4
Sư­­ phạm Sinh học
B
15.0
40
 
5
Giáo dục Quốc phòng- An ninh
A
15.0
15
 
B
15.0
15
 
C
15.0
15
 
6
Giáo dục Chính trị
C
15.0
40
 
7
Sư­­ phạm Lịch sử
C
15.0
30
 
8
Sư­­ phạm Tiếng Anh
D1
20.0
30
Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên
9
Ngôn ngữ Anh
D1
18.0
100
Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên
10
Toán ứng dụng
A
13.0
40
 
11
Khoa học máy tính
A
13.0
50
 
12
Hoá học
A
13.0
40
 
13
Sinh học
B
14.0
50
 
14
Khoa học Môi tr­­ường
B
14.5
120
 
15
Quản trị kinh doanh
A
14.5
60
 
A1
14.0
30
 
16
Kế toán
A
16.0
120
 
A1
16.0
30
 
17
Tài chính ngân hàng
A
15.0
140
 
A1
15.0
40
 
18
Văn học
C
14.5
50
 
19
Lịch sử
C
14.5
50
 
20
Công tác xã hội
C
14.5
80
 
21
Việt Nam học (Du lịch)
C
14.5
60
 
D1
13.5
50
Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số
22
Luật
A
14.0
100
 
C
15.5
150
 
A1
14.0
30
 
23
Quản lý giáo dục
A
13.0
30
 
C
14.5
40
 
D1
13.5
30
Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số
24
Chính trị học
C
14.5
50
 
25
Quản lý đất đai
A
13.0
100
 
B
14.0
120
 
26
QL Tài nguyên và môi trường
A
13.0
120
 
B
14.0
120
 
27
Kỹ thuật xây dựng
A
15.0
80
 
A1
15.0
30
 
28
­­Công nghệ thông tin
A
14.0
80
 
A1
14.0
30
 
29
Kỹ thuật điện tử truyền thông
A
13.0
80
 
A1
13.0
30
 
30
Nuôi trồng thuỷ sản
A
13.0
30
 
B
14.0
40
 
31
Nông nghiệp
A
13.0
40
 
B
14.0
40
 
32
Khuyến nông
A
13.0
30
 
B
14.0
40
 
33
Công nghệ thực phẩm
A
14.0
90
 
34
Kỹ thuật điều khiển&tự động hóa
A
13.0
70
 
A1
13.0
30
 
35
Kinh tế đầu tư
A
14.0
70
 
A1
14.0
30
 
36
Kinh tế Nông nghiệp
A
13.0
50
 
B
14.0
50
 
37
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
A
14.5
90
 
A1
14.5
30
 

 

 
Nghệ An, ngày 29 tháng 8 năm 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)
PGS. TS. Đinh Xuân Khoa

 
Lưu ý:
- Năm học 2012-2013 trường Đại học Vinh không tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu xã hội (đào tạo địa chỉ).
- Thí sinh, phụ huynh nạp hồ sơ xét tuyển đợt 1 ( nguyện vọng 2) trực tiếp tại phòng Đào tạo hoặc gửi phát nhanh qua đường bưu điện, không nạp hồ sơ gián tiếp qua các cơ sở trung gian khác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh