Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Các phòng ban
Điểm ghi trong học bạ
Người gửi:Trần Thị Lan
Địện thoại:0977592844
E-mail:tranlan_hatinh@yahoo.com
Thờigian: 16/04/2010

Theo quy định mới của Hiệu trưởng thì những ai học cải thiện điểm sẽ được huỷ điểm cũ, được áp dụng từ học kỳ 2 của năm học 2010. Vậy những môn em học trước đó thì có được áp dụng không? Sau này vào học bạ thì điêm cũ của môn mình học nâng điểm có ghi vào không? Học phí cho mỗi tín chỉ môn đại cương chung có phải là 65 000d không? Ví dụ: Môn Giáo dục học đại cương (4 t/c) là 260 000d. Em xin chân thành cảm ơn.

 
Điểm ghi trong học bạ
Người gửi:Lê Khắc Phong
Địa chỉ:Chuyên viên Phòng Đào tạo
E-mail:phongvinu@yahoo.com
Thờigian: 26/04/2010

Theo quy định mới của Hiệu trưởng thì những ai học cải thiện điểm sẽ được huỷ điểm cũ, được áp dụng từ học kỳ 2 của năm học 2010:
- Những môn học trước học kì 2 năm 2010 không được áp dụng.
- Nội dung mới áp dụng từ học kì 2 năm học 2009 -2010 cụ thể như sau:
"Sinh viên được học cải thiện điểm cho các học phần đạt các loại điểm B, C, D (không chỉ đối với các học phần bị điểm D như trước đây). Khi học cải thiện điểm sinh viên phải chấp nhận xóa điểm lần học trước và nộp học phí theo quy định".

 
Label

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh