Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Cơ cấu tổ chức

1.Phòng CTCT - HSSV 
2.Phòng Đào tạo 
3.Phòng đào tạo Sau đại học 
4.Phòng Hành chính-Tổng hợp 
5.Phòng Hợp tác Quốc tế 
6.Phòng Kế hoạch-Tài chính 
7.Phòng Khoa học và hợp tác Quốc tế 
8.Phòng Quản trị 
9.Phòng Thanh tra giáo dục 
10.Phòng Tổ chức cán bộ 
11.Phòng bảo vệ 
12.Nhà xuất bản Đại học Vinh 
13.TT Công nghệ thông tin 
14.TT Đảm bảo Chất lượng 
15.TT Đào tạo từ xa 
16.TT Giáo dục thường xuyên 
17.TT Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp 
18.TT Ngoại ngữ-Tin học 
19.TT Nội trú 
20.TT Thể dục - Thể thao 
21.TT Thông tin Tư liệu & Thư viện 
22.TT Thực hành - Thí nghiệm 
23.Ban Quản lý các Dự án Xây dựng 
24.Trạm Y tế 
25.Tạp chí khoa học 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh