Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Cơ cấu tổ chức

1.Đại học 
2.Phòng Thanh tra giáo dục 
3.Phòng Tổ chức cán bộ 
4.Phòng Đào tạo 
5.Phòng QLKH-Thiết bị 
6.Phòng CTCT - HSSV 
7.Phòng Kế hoạch-Tài chính 
8.Phòng Hành chính-Tổng hợp 
9.Phòng Hợp tác Quốc tế 
10.TT Đảm bảo Chất lượng 
11.Phòng Sau đại học 
12.Trạm Y tế 
13.TT Giáo dục thường xuyên 
14.TT Công nghệ thông tin 
15.TT Ngoại ngữ-Tin học 
16.TT Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp 
17.TT Tư vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ 
18.TT Môi trường và phát triển Nông thôn 
19.TT Đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin 
20.TT Kiểm định an toàn Thực phẩm - Môi trường 
21.TT Thông tin Tư liệu & Thư viện 
22.Ban Quản lý các Dự án Xây dựng 
23.Ban quản lý Dự án Giáo dục 
24.Ban Quản lý các hoạt động dịch vụ 
25.Tạp chí khoa học 
26.Bảo tàng sinh học 
27.TT Thực hành - Thí nghiệm 
28.TT Tư vấn pháp luật 
29.TT Thể dục - Thể thao 
30.Phòng Quản trị 
31.Phòng bảo vệ 
32.Nhà xuất bản Đại học Vinh 
33.TT Đào tạo từ xa 
34.TT Nội trú 

   © 2008  Bản quyền của Trường Đại học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện thoại: (038)3855452; Fax: (038)3855269; Email: webmaster@vinhuni.edu.vn; Website: www.vinhuni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh