Chủ nhật, ngày 23 tháng 7 năm 2017
Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ tiếng Anh B1 (đợt thi ngày 18/6/2017)
14/07/2017
Hiện tại, đã có chứng chỉ tiếng Anh B1 của các học viên tự do thi ngày 18/6/2017. Nhà trường mời những học viên thi đạt đến nhận chứng chỉ nêu trên.
Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ tiếng Anh B1 và B2
13:38 10/07/2017
Hiện tại, đã có chứng chỉ tiếng Anh B1 và B2 của các học viên tự do thi ngày 28/5/2017. Nhà trường mời những học viên thi đạt đến nhận chứng chỉ nêu trên.
Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ Tin học và chứng chỉ tiếng Anh cho sinh viên, học viên
15:27 30/06/2017
Hiện tại, đã có chứng chỉ Tiếng Anh B1 của sinh viên thi ngày 28/5/2017; chứng chỉ tiếng Anh C1 của sinh viên thi ngày 06/5/2017; 28/5/2017 và chứng chỉ Tin học ứng dụng thi ngày...
Tuyển sinh năm 2017
Cựu sinh viên
Bộ phận một cửa
Tuyển sinh
Chuẩn đầu ra
Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Tạp chí khoa học
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Vinh Uni-TOPICA
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 - Fax: (038)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.