- Thời lượng kiến thức: 60 tiết (30 tiết online và 30 tiết học trực tiếp trên lớp). Thi theo định dạng đề thi VSTEP (bậc 3-5).

- Thời gian học online (30 tiết) trên cổng thông tin học tập trực tuyến trường Đại học Vinh (http://elearning.vinhuni.edu.vn) bắt đầu từ ngày 28/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019.

- Thời gian học trực tiếp trên lớp (30 tiết): từ ngày 15/11/2019 đến hết ngày 17/11/2019.

- Nhà trường sẽ cập nhật danh sách lớp trên hệ thống LMS (cổng học trực tuyến), học viên theo dõi để vào lớp.

- Kinh phí học và thi học viên nạp tại phòng thu học phí sảnh nhà B2, trường ĐH Vinh trước ngày 25/10/2019.

- Thời gian thi dự kiến cuối tháng 11/2019 tại Trường Đại học Vinh

- Các lớp kiểm tra danh sách đăng ký (có file gửi kèm), cần bổ sung, điều chỉnh liên hệ trực tiếp Ông Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Đào tạo - Tuyển sinh; Điện thoại: 0904395625; Email: ngoducnhandhvinh@gmail.com.

Nhà trường thông báo đến các lớp cao học 26 và các học viên biết để thực hiện.

Danh sách lớp học