1. Kinh phí ôn tập (áp dụng đối với thí sinh dự thi  tại Trường Đại học Vinh)

- Đối với lớp có số lượng tham gia học từ 05 người trở lên, mức thu là 1.200.000đ/người/môn.

- Đối với lớp có số người tham gia học từ 04 người trở xuống, tùy số lượng cụ thể và thống nhất giữa hai bên, mức thu sẽ tăng thêm để đảm bảo thu chi theo quy định của Nhà trường nhưng không dưới 1.500.000đ/người/môn.

2. Thời gian ôn tập

- Thời lượng ôn tập: tối đa 02 tín chỉ/môn.

- Học viên có nguyện vọng ôn tập, đăng kí trước ngày 08/4/2016.

- Lịch học: Dự kiến bắt đầu từ ngày 09/4/2016.

3. Liên hệ: Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1 nhà A0; điện thoại: 038.3733666, Di động: 0917.761289 (cô Hà) hoặc 0949.785557 (cô Như).