1. Giảng viên, sinh viên, học viên đại học, sau đại học tiếp tục thực hiện hình thức dạy - học trực tuyến tại nhà đến ngày 29/4/2020. Từ ngày 4/5/2020, giảng viên, sinh viên, học viên đại học, sau đại học thực hiện việc giảng dạy, học tập trở lại như bình thường.

2. Giáo viên, học sinh và trẻ mầm non của Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm thực hiện việc giảng dạy, học tập trở lại theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

3. Cán bộ, viên chức hành chính trở lại làm việc như bình thường.

4. Bộ phận Truyền thông, Phòng CTCT-HSSV, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, các khoa, viện, trường trực thuộc tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt cá  c biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: đeo khẩu trang; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; khai báo sức khỏe tự nguyện; hạn chế di chuyển, đi lại, tập trung đông người nếu thực sự không cần thiết; giữ khoảng cách giao tiếp tối thiểu 2m... Khuyến khích việc tổ chức các hoạt động theo hình thức trực tuyến.

Trên đây là việc tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc của toàn trường từ ngày 23/4/2020. Trong thời gian tới, tùy diễn biến dịch bệnh và các thông báo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Xem File đính kèm!