Thực hiện Công văn số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19; Công văn số 336/SGD&ĐT-VP ngày 28/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An hướng dẫn công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, sau thời gian học sinh nghỉ học toàn diện để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Covid-19 gây ra và tình hình thực tế của tỉnh Nghệ An, Nhà trường quyết định:

- Các bậc học, loại hình đào tạo: đại học, sau đại học, trung học phổ thông trở lại hoạt động giảng dạy, học tập, công tác bình thường từ thứ Hai, ngày 02/3/2020 (tuần lễ 29).

- Trường Thực hành Sư phạm:

+ Học sinh trung học cơ sở bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 9/3/2020 (tuần lễ 30);

+ Học sinh tiểu học, mầm non bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 16/3/2020 (tuần lễ 31).

Trước đó, trong thời gian học sinh nghỉ học, Trường Thực hành Sư phạm tiếp tục thực hiện dạy và học trực tuyến như bình thường.

Để đảm bảo việc thực hiện nền nếp giảng dạy, học tập, công tác trong toàn trường cũng như tiếp tục phòng, chống Covid-19, Nhà trường yêu cầu:

1. Bộ phận Truyền thông, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thông báo rộng rãi để học sinh, sinh viên, học viên được biết và chủ động sắp xếp thời gian.

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona Trường Đại học Vinh phối hợp với Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, tuyên truyền, chỉ đạo sát sao tổ chức thực hiện việc phòng, chống dịch theo Hướng dẫn số 02/HD-ĐHV ngày 04/02/2020 của Nhà trường cũng như cập nhật các hướng dẫn chuyên môn khác của ngành Y tế.

3. Ban Quản lý Cơ sở II phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Khoa Giáo dục Thể chất, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên tổ chức tốt việc học tập, sinh hoạt của sinh viên tại Cơ sở II.

4. Trường Thực hành Sư phạm phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện dạy và học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học.

5. Phòng Thanh tra - Pháp chế phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm theo dõi việc thực hiện nền nếp giảng dạy, học tập, công tác trong toàn trường.

6. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, các đơn vị trong toàn trường hạn chế việc đón các đoàn khách đến làm việc với Nhà trường. Nếu thực sự cần thiết thì phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

7. Phòng Quản trị và Đầu tư phối hợp với tất cả các đơn vị trong trường làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan Nhà trường xanh - sạch - đẹp; chỉ đạo để các phòng học, phòng làm việc được thông thoáng tự nhiên.

8. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch tại các Nhà ăn của Trường; chỉ đạo Công ty Vệ sĩ kiểm soát chặt chẽ người ra vào Trường, không để người ngoài trường, khách vãng lai vào trong khuôn viên trường đi bộ, tập thể dục, vui chơi...

9. Trung tâm Nội trú, Ban Quản lý Cơ sở II kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại các ký túc xá của Nhà trường.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Xem File đính kèm!