1. Giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục thực hiện hình thức dạy - học trực tuyến tại nhà.

2. Cán bộ, viên chức hành chính:

- Những đơn vị trực thuộc có ít hơn 10 người thì thực hiện chế độ làm việc bình thường tại Trường.

- Những đơn vị trực thuộc có từ 10 người trở lên thì giao Trưởng đơn vị phân công, sắp xếp để mỗi buổi làm việc có không quá 10 người tập trung trong 1 phòng làm việc.

3. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phân công, chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành tốt các chương trình công tác để đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình công tác tháng, học kỳ II và nhiệm vụ của năm học 2019 - 2020.

4. Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, tỉnh Nghệ An về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, giữ khoảng cách giao tiếp tối thiểu 2m, không tổ chức hội họp, tập trung đông người...

5. Bộ phận Truyền thông, Phòng CTCT-HSSV, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, các khoa, viện, trường trực thuộc tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện, hạn chế di chuyển, đi lại nếu thực sự không cần thiết...

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Xem File đính kèm!