Tham dự  Hội thảo - Tập huấn có TS. Lê Thị Kim Anh - Trưởng Bộ phận Giám sát - Đánh giá và Phát triển năng lực của Ban Quản lý Chương trình ETEP; TS. Nguyễn Thị Kim Dung - Chuyên gia tư vấn giám sát đánh giá về bồi dưỡng của Ban Quản lý Chương trình ETEP; cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh phụ trách công tác giám sát đánh giá; đại diện các nhà cung cấp dịch vụ VNPT, Viettel. Về phía Trường Đại học Vinh có TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP; TS. Lê Quang Vượng - Phó Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP; các đồng chí trong Ban giám sát đánh giá của Chương trình ETEP.

Đại biểu tham dự Hội thảo - Tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội thảo - Tập huấn, TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp của các Sở GDĐT trong thời gian qua, đồng thời cho rằng, do là mô hình bồi dưỡng mới, kết hợp trực tiếp với trực tuyến nhưng trực tuyến rất nhiều nên không thể tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc

Trong thời gian qua, Trường Đại học Vinh đã cơ bản hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1, 2, 3 cho đội ngũ giáo viên cốt cán của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Giáo viên cốt cán của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đã hoàn thành việc hỗ trợ giáo viên đại trà học tập mô đun 1. Để chiết xuất báo cáo quản lý bồi dưỡng thường xuyên, báo cáo đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và thu thập, tổng hợp thông tin, việc triển khai sử dụng hệ thống TEMIS là rất cần thiết và cấp bách.

Báo cáo về mô hình bồi dưỡng mới, thường xuyên (liên tục, tại chỗ, trực tuyến kết hợp với trực tiếp) và nhiệm vụ của Sở GDĐT và của trường ĐHSP chủ chốt, TS. Nguyễn Thị Kim Dung - Chuyên gia tư vấn giám sát đánh giá về bồi dưỡng của Ban Quản lý Chương trình ETEP cho biết: Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 5016/BGDĐT-GDTrH về việc đẩy mạnh triển khai bồi dưỡng và xây dựng báo cáo quản lý thông tin về bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV&CBQLCSGDPT theo hình thức trực tuyến - gọi tắt là Hệ thống TEMIS.

TS. Nguyễn Thị Kim Dung -  Chuyên gia tư vấn của Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương báo cáo tại Hội thảo

Hệ thống TEMIS là hệ thống thông tin quản lý quá trình bồi dưỡng của các học viên. Hệ thống cho phép GV&CBQL (học viên) điền các thông tin là nhu cầu bồi dưỡng và hỗ trợ cũng như phản hồi về chất lượng hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên của hệ thống.

Về ứng dụng CNTT trong đánh giá GV & CBQLCS GDPT theo chuẩn và xây dựng báo cáo TEMIS, TS. Lê Thị Kim Anh - Trưởng Bộ phận Giám sát - Đánh giá và Phát triển năng lực của của Ban Quản lý Chương trình ETEP đã làm rõ hơn mục đích của hệ thống TEMIS là giúp cơ quan quản lý các cấp, bao gồm: Bộ GDĐT, các sở GDĐT, phòng GDĐT và các trường phổ thông thu thập đầy đủ các thông tin trực tuyến về: (i) xu hướng phát triển nghề nghiệp của đội ngũ GV và CBQLCSGDPT dựa trên yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp; (ii) theo dõi và ghi lại đánh giá của người học về các chương trình bồi dưỡng thường xuyên và (iii) thu thập thông tin về nhu cầu bồi dưỡng của GV và CBQLCSGDPT làm căn cứ cho cơ quan quản lý giáo dục các cấp trong quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên.

TS. Lê Thị Kim Anh - Trưởng Bộ phận Giám sát - Đánh giá và Phát triển năng lực của Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương báo cáo

Hiện nay, hệ thống TEMIS được Bộ GD&ĐT áp dụng tạm thời là phiên bản 1.0 do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETEL) hỗ trợ miễn phí xây dựng. Theo lộ trình, hệ thống TEMIS sẽ được liên thông và bổ sung cho Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đã được Bộ GDĐT triển khai trong những năm gần đây.

Trong sáng ngày 3/12/2020, đại biểu tham dự Hội thảo - Tập huấn tiếp tục được nghe các báo cáo kết quả triển khai bồi dưỡng GVPT đại trà mô đun 1, 2. Chiều cùng ngày, đại biểu sẽ được giới thiệu hệ thống TEMIS, hướng dẫn đánh giá giáo viên theo Chuẩn và chiết xuất báo cáo TEMIS. Cán bộ phụ trách công tác giám sát đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Trường Đại học Vinh cũng sẽ được thực hành sử dụng hệ thống và giải đáp các vướng mắc liên quan.

TS. Lê Quang Vượng - Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh báo cáo kết quả bồi dưỡng GVCC của Trường Đại học Vinh

Đại diện Sở GDĐT Thanh Hóa báo cáo tại Hội thảo - Tập huấn

Thời gian tới, các Sở GDĐT sẽ phải chiết xuất và công bố Báo cáo TEMIS trên cổng thông tin điện tử của Sở trước ngày 30/12/2020. Để hoàn thành nhiệm vụ, Trường Đại học Vinh sẽ phối hợp với đơn vị cung cứng hệ thống TEMIS giám sát quá trình triển khai đánh giá GV&CBQLCSGDPT trên hệ thống TEMIS; hỗ trợ các Sở GDĐT chiết xuất báo cáo TEMIS trong 3 đợt: Đợt 1 ngày 15/12/2020; Đợt 2 ngày 22/12/2020; Đợt 3 ngày 30/12/2020.

TT. ETEP