1. Tổng số lượng tiếp nhận: 35 sinh viên.

2. Vị trí và số lượng thực tập

- Vận hành trò chơi: 05 sinh viên.

- Hướng dẫn: 10 sinh viên.

- Nhà hàng: 20 sinh viên.

3. Thời gian cụ thể

- Thời gian tiếp nhận đăng ký của sinh viên: 06/4 - 20/4/2021.

- Thời gian phỏng vấn: 04/05/2021 tại Trường Đại học Vinh.

- Thời gian bắt đầu thực tập 25/5/2021 - 05/09/2021.

4. Liên hệ đăng ký:

Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0948.521266 (cô Dung).

5. Quyền lợi của sinh viên thực tập

- Được xe công ty đưa, đón tại Trường Đại học Vinh - Bà Nà- Đại học Vinh.

- Được bố trí ăn, ở (miễn phí) như cán bộ công nhân viên của công ty.

- Được mua bảo hiểm tai nạn trong thời gian thực tập.

- Được hỗ trợ chi phí từ 1 - 2,5 triệu đồng/tháng/SV trong thời gian thực tập.

- Sau khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên sẽ được tặng 3 vé tham quan cho người nhà tại Khu Du lịch Cáp treo Bà Nà.

- Được phát chứng nhận hoàn thành thực tập và ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại BANACAB nếu công ty có nhu cầu và có kết quả thực tập của SV được đánh giá cao.