1. Vị trí công việc: Trợ lý Tổng Giám đốc

1.1. Ngành nghề việc làm:

- Thư ký / Hành chánh

- Pháp lý / Luật

- Biên phiên dịch / Thông dịch viên

1.2. Cấp bậc: Quản lý cấp cao

1.3. Nơi làm việc: Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

1.4. Trình độ học vấn: Cử nhân

1.5. Mức kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm

1.6. Loại công việc: Toàn thời gian cố định

1.7. Giới tính: Nam / Nữ

2. Mô tả chi tiết công việc

- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo của các bộ phận

- Trợ giúp Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty

- Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Giám đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc

- Hỗ trợ Giám đốc theo dõi và làm việc với các Bộ phận trong Công ty

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty

- Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Giám đốc (thông dịch Tiếng Anh cho Giám đốc trong các cuộc họp )

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công

3. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Kỹ năng lập kế hoạch.

- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Khả năng chịu áp lực.

- Khả năng giải quyết vấn đề nhạy bén.

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Công ty sẵn sàng đào tạo những bạn trẻ có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi)

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc cho công ty sản xuất

4. Thông tin liên hệ

Cách liên hệ: Gửi CV tới địa chỉ email: hang.nguyen@perseptionusa.com hoặc hr.perseptionusa@gmail.com

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh