1. Đơn vị tuyển dụng: Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6.

2. Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Vinh.

3. Vị trí tuyển: Chuyên viên quản lý, kinh doanh cấp huyện.

4. Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0948.521266 (cô Dung).

Chi tiết: Xem File đính kèm!