1. Nội dung chương trình  

- Tập đoàn Minh Anh giới thiệu về tập đoàn, về các công ty may Minh Anh tại Nghệ An và nhu cầu nhân lực, cơ hội việc làm, chế độ đãi ngộ của Tập đoàn trong thời gian tới.

- Tập đoàn Minh Anh và Trường Đại học Vinh ký kết thỏa thuận hợp tác.

- Phỏng vấn tuyển dụng trên 50 vị trí việc làm thuộc các công ty may Minh Anh tại Nghệ An (05 cán bộ nhân sự, 10 cán bộ quản lý kinh doanh, 8 cán bộ QA, 05 kế toán, 03 trợ lý sản xuất, 10 cán bộ kỹ thuật…)

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian:  01 buổi, từ 14h00’ ngày 14/6/2018 (thứ Sáu)

- Địa điểm:   Phòng họp tầng 8 nhà Điều hành Trường Đại học Vinh

3. Đối tượng, số lượng sinh viên tham dự

- Đối tượng có nhu cầu ứng tuyển các vị trí việc làm;

- Sinh viên được mời tham dự:

TT

Đối tượng sinh viên

Số lượng mời tham dự

Sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Các đối tượng sinh viên khác

1.

Ngành Kế toán

40 SV

 

60 SV, ưu tiên SV năm cuối và áp cuối

2.

Ngành Quản trị kinh doanh

50 SV

3.

Ngành Kinh tế Đầu tư

50 SV

4.

Các ngành kỹ thuật Viện KTCN

50 SV