1. Đối tượng

- Sinh viên/cựu sinh viên đã tốt nghiệp trong vòng 2 năm.

2. Thời gian tham gia chương trình

- Thời gian thực hiện: 11 tháng.

- Học viên học lý thuyết 1 ngày/tuần, các ngày còn lại được bố trí thực hành tại các trang trại và được trả lương theo quy định của Israel.

3. Quyền lợi:

- Trong thời gian học thực hành, học viên được trả lương với mức khoảng 1.000 USD/tháng sau khi trừ các khoản chi phí.

- Học viên được bố trí ăn ở tại nơi làm việc.

- Học viên được bố trí phương tiện đi lại trong quá trình học tập, làm việc;

- Cuối khóa học, học viên được cấp chứng chỉ tu nghiệp sinh theo quy định của Israel.

4. Hồ sơ

- Đơn tình nguyện tham gia chương trình (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của chính quyền địa phương;

- Giấy cam kết bảo lãnh của gia đình;

- Giấy xác nhận nhân sự (theo mẫu).

Có form mẫu do Công ty Oleco cung cấp.

5. Lịch xuất cảnh

Dự kiến bắt đầu từ tháng 7, tháng 8 năm 2021.

6. Liên hệ

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1 nhà A0 Trường Đại học Vinh, điện thoại: 0238.3733666, 0948.521266 (CV Hồ Thị Dung) email: hodung86@gmail.com, website: hotrosinhvien.vinhuni.edu.vn./.