Cụ thể, tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Ngô Thị Minh, sinh năm 1964, quê quán: Xã Nam Hòa, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm toán, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp.

Bà Ngô Thị Minh - Tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngoài chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, bà Minh còn là Giám đốc Ban quản lý dự án "Nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử trong giám sát thực hiện quyền trẻ em" của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF.

Đến thời điểm hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 4 Thứ trưởng gồm: Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và Thứ trưởng Ngô Thị Minh.

Nguồn: Dân trí