Tham dự Hội thảo - Tập huấn có TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP Trung ương; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; đại diện Viettel Nghệ An cùng các giảng viên chủ chốt của nhà trường.

Tại Hội thảo - Tập huấn, đại biểu tập trung trao đổi về việc triển khai bồi dưỡng các mô đun cho GVPT đại trà trong năm 2020 trên hệ thống LMS cũng như hoạt động hỗ trợ, giám sát và đánh giá công tác bồi dưỡng; về vai trò, nhiệm vụ của giảng viên sư phạm chủ chốt và giáo viên phổ thông cốt cán trong bồi dưỡng GVPT đại trà trên hệ thống LMS.

Đại biểu tham dự Hội thảo - Tập huấn

Phát biểu chỉ đạo, TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP Trung ương đánh giá cao việc Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo - Tập huấn, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của các trường ĐHSP trong việc bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi các trường phổ thông đang triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Tính đến nay, các trường ĐHSP chủ chốt tham gia Chương trình ETEP, trong đó có Trường Đại học Vinh đã hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1 về hướng dẫn tìm hiểu Chương trình GDPT 2018 cho đội ngũ GVPT cốt cán trong cả nước. Lần đầu tiên giáo viên được bồi dưỡng theo hướng đổi mới, kết hợp học tập trực tiếp và trực tuyến, đạt hiệu quả cao, nhận được sự đánh giá tích cực của người học và các bên liên quan.

Riêng Trường Đại học Vinh đã hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1 cho 2.963 GVPT cốt cán, đạt 98,5% so với kế hoạch được giao và đạt 112% so với chỉ tiêu kiểm đếm với tỉ lệ hài lòng gần 99%. 

"Có thể nói, Trường Đại học Vinh luôn đi đầu trong triển khai bồi dưỡng đội ngũ GVPT cốt cán và có số lượng học viên tham gia và hoàn thành các chỉ tiêu bồi dưỡng cốt cán mô đun 1 ở mức cao. Đây là kết quả của sự nỗ lực của lãnh đạo, giảng viên của Trường Đại học Vinh, sự phối hợp chặt chẽ giữa BQL Chương trình ETEP Trung ương với trường và sự hỗ trợ tích cực của  Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh" - TS. Nguyễn Ngọc Dũng khẳng định.

TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP phát biểu

TS. Nguyễn Ngọc Dũng cho rằng, để triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông đại trà thành công, các thầy cô cốt cán, các giảng viên sư phạm chủ chốt đóng vai trò quan trọng, là người hướng dẫn, hỗ trợ trong hoạt động hỗ trợ bồi dưỡng GV đại trà hoàn thành các mô đun bồi dưỡng đúng quy trình, tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Đến nay, sau gần 2 tháng tiến hành bồi dưỡng, Trường Đại học Vinh đã hỗ trợ bồi dưỡng gần 20 ngàn GVPT đại trà trên hệ thống LMS, trong đó có gần 3.000 thầy cô đã hoàn thành mô đun 1. 

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Chương trình ETEP, Trường Đại học Vinh có nhiệm vụ bồi dưỡng hơn 70 ngàn GVPT đại trà thuộc các cấp học. 

Toàn cảnh Hội thảo - Tập huấn

Nguồn: BQL ETTEP