Tham dự buổi làm việc, về phía các đối tác Nhật Bản còn có ông Takaai Asanuma, Tổng giám đốc Tập đoàn Heart Industry Holdings (là hệ thống có 8 cơ sở điều dưỡng, viện dưỡng lão tại Saitama, Hokkaido, Sapporo); ông Kenji Hasegawa, Hiệu trưởng Học viện giáo dục quốc tế SAI (Saitama); ông Masayuki Honda, Trưởng phòng Phát triển nguồn nhân lực Heart Industry Holdings; ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc OLC Việt Nam. Về phía Trường Đại học Vinh có PGS.TS. Cao Tiến Trung, Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường, PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ; ThS. Lê Công Đức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, ThS. Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Ông Oyama Masao, Tng giám đốc Tp đoàn OLC đã thay mặt đoàn công tác, cảm ơn sự quan tâm tiếp đón của lãnh đạo Nhà trường, bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao truyền thống, tiềm năng phát triển và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Trường Đại học Vinh. Mong muốn của Tập đoàn OLC và các đối tác là nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới bằng việc triển khai trên nhiều lĩnh vực, nội dung mà hai bên có thế mạnh, trong đó có phối hợp đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên, giới thiệu sinh viên tham gia chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản; tuyển chọn và giới thiệu sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu để sang làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Trong đó, Trường Đại học Vinh có thể hỗ trợ OLC và các đối tác trong hoạt động đào tạo tiếng Nhật; bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết cho sinh viên trong các chương trình tuyển chọn thực tập sinh và đào tạo, giới thiệu sinh viên sang làm việc tại Nhật Bản.

Sau khi nghe các bộ phận đầu mối báo cáo, trao đổi về kết quả các chương trình làm việc trước đó và định hướng những nội dung, lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các bên liên quan, lãnh đạo hai bên đã thống nhất kết luận các nội dung như sau:           

1. Phối hợp t chc đào to tiếng Nht ti Trường Đại hc Vinh, cụ thể:

- Đối tượng: Sinh viên Trường Đại học Vinh, đang học năm cuối hoặc năm áp cuối có nguyện vọng học tiếng Nhật để sang làm việc tại Nhật Bản.

- Thi gian đào to: 1 năm/khóa.

- Hc phí: Min phí.

- Mc tiêu đào to: Tiếng Nht trình độ N4.

- Cam kết đầu ra: Sau khi sinh viên đáp ng đủ yêu cu v tiếng Nht và k thi chuyên môn (ca visa k năng đặc định), sẽ được Tập đoàn OLC gii thiu sang làm vic tại các doanh nghip Nht Bn.

- Trách nhiệm của các bên liên quan:

+ Tập đoàn OLC chịu trách nhiệm bố trí, sp xếp giáo viên phù hợp; xây dng chương trình, kế hoạch đào to tiếng Nht; tổ chức ging dy tiếng Nht cho sinh viên theo nội dung đã thống nhất.

+ Trường Đại học Vinh chịu trách nhiệm tuyển sinh, t chc lp hc; bố trí phòng học, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học; bố trí ch cho giáo viên do Tập đoàn OLC cử vào giảng dạy tiếng Nhật.

+ Học viên là sinh viên tham gia khóa học: Thực hiện đúng các yêu cầu, cam kết của khóa học tiếng Nhật do Tập đoàn OLC và Trường Đại học Vinh quy định.

2. Nghiên cu tin kh thi chương trình đưa sinh viên các ngành Điều dưỡng, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Vinh tham gia thc tp sinh (Intership) tại Nhật Bản theo sự giới thiệu của Tập đoàn OLC

Hai bên thống nhất các nội dung:

- Trường Đại học Vinh (đầu mối là Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường, Viện Kỹ thuật và Công nghệ) chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin liên quan về chuyên môn và xây dựng kế hoạch, đề xuất các nội dung cho việc cử sinh viên các ngành nêu trên tham gia chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản để chuyển cho phía đại diện Tập đoàn OLC.

- Trong vòng 1 tháng (30 ngày) kể từ khi nhn được thông tin, Tập đoàn OLC chịu trách nhiệm làm việc với các doanh nghip ở Nhật Bản để xác nhận v mc độ kh thi, kh năng tiếp nhn của phía các đối tác ở Nht Bản và phản hồi cho Trường Đại học Vinh.

- Phương thc trao đổi thông tin: Phía đầu mối của Trường Đại học Vinh gi thông tin bằng tiếng Vit và tiếng Anh cho Tập đoàn OLC (thông qua Công ty OLC Việt Nam). Phía OLC sẽ gửi phản hồi thông tin cho Trường Đại học Vinh bằng tiếng Nhật và tiếng Việt.

- Nếu đạt được sự đồng thuận từ phía các đối tác, doanh nghiệp phía Nhật Bản, các bên liên quan sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận, xây dựng kế hoạch và triển khai các công việc cụ thể cho nội dung này.

3. Tài trợ xây dựng phòng Dưỡng lão theo tiêu chun Nht Bản cho Trường Đại học Vinh

- Phía Tập đoàn OLC và doanh nghip Nhật Bản nghiên cứu về việc tài trợ để xây dựng và cung cp thiết b cho Phòng Dưỡng lão đạt tiêu chun Nht Bản nhằm phục vụ cho hoạt động đào tạo, giảng dạy sinh viên ngành điều dưỡng của Trường Đại học Vinh.

- Phía Trường Đại học Vinh trin khai thc hin theo kế hoch hợp tác với Tập đoàn OLC và các đối tác liên quan, trong đó cam kết mc tiêu đào to 50 sinh viên ngành Điu dưỡng/năm để cung cp nhân s cho Doanh nghip Nht Bản.

4. Tập đoàn OLC hỗ trợ quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Vinh tại Nhật Bản

-  Nhằm tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác Nhật Bản nói chung, với Tập đoàn OLC nói riêng, Tập đoàn OLC sẵn sàng hỗ trợ quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Vinh tại Nhật Bản.

Kết thúc buổi làm việc, các đại biểu tham dự chương trình đã đánh giá cao và bày tỏ niềm tin vào triển vọng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các bên và khẳng định, việc ký kết Thỏa thuận hợp tác đã mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa Trường Đại học Vinh với Tập đoàn OLC và các đối tác Nhật Bản để hướng tới mục tiêu cùng phát triển.

 Trung tâm DV, HTSV&QHDN