Đại học Huế kính gửi đến các đơn vị thông tin về chương trình
đào tạo như sau:
I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH:
Bắt đầu đi vào hoạt động đào tạo từ năm 2007, đến tháng 3 năm 2019, 10 khóa
học đầu tiên của chương trình Cao học Quốc tế Okayama-Huế (niên khóa 2007-2010,
2008-2011, 2009-2012, 2010-2013, 2011-2014, 2012-2015, 2013-2016, 2014-2017,
2015-2018, 2016-2019) đã tốt nghiệp từ Đại học Okayama và được cấp bằng Thạc sỹ
(Thạc sỹ Quản lý Môi trường và Thạc sỹ Phát triển Nông nghiệp, tùy thuộc vào chuyên
ngành của mỗi học viên). Nhiều học viên của chương trình đã nhận được học bổng từ các
nguồn khác nhau để học tiếp Tiến sỹ tại Nhật Bản. Khóa 11 (2017-2020) của chương
trình đã sang Đại học Okayama vào cuối tháng 3 năm 2019 để hoàn tất luận văn. Khóa 12
(2018-2021) tiếp tục học kỳ hai tại Đại học Huế. Chất lượng đào tạo cũng như hình thức
liên kết giảng dạy của chương trình được đánh giá cao tại Đại học Okayama và Đại học
Huế.
II. NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khóa học mang đến cho học viên kiến thức về lý luận và thực tiễn. Chương trình
giảng dạy bao gồm những môn học về quản lý môi trường, cập nhật những kiến thức mới
về công nghệ hiện đại trong nông nghiệp được sử dụng tại Nhật Bản. Chương trình giảng
dạy được thiết kể bởi Đại học Okayama và Đại học Huế, với tiêu chí giáo dục chú trọng
vào từng cá nhân người học, phương pháp giải quyết vấn đề, học tập trên cơ sở thực
nghiệm và phương pháp tiếp cận hệ thống nghiên cứu đa ngành và phát triển bền vững.
Học viên làm luận văn tốt nghiệp trên cơ sở nghiên cứu cụ thể về một lĩnh vực lựa chọn.
Mục tiêu của chương trình là cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về khoa
học nông nghiệp và môi trường, đồng thời trang bị kỹ năng để trở thành những người có
khả năng lãnh đạo trong phạm vi địa phương, quốc gia và khu vực trong lĩnh vực nông
nghiệp và môi trường. Sau khi hoàn tất khóa học này, mỗi học viên sẽ là một chuyên gia
trong lĩnh vực quản lý môi trường và công nghệ nông nghiệp với kiến thức sâu rộng
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Những học viên đạt thành tích cao sẽ được khuyến khích và hỗ trợ học tiếp Tiến
sỹ tại Đại học Okayama, Nhật Bản.
Khóa học kéo dài trong 2,5 năm với chương trình cụ thể như sau:
- Năm đầu (Từ tháng 9 năm 2019 đến hết tháng 8 năm 2020): học tại Đại học Huế
với chương trình học do Đại học Okayama và Đại học Huế phối hợp thiết kế và thực
hiện. Giảng viên của Đại học Okayama cùng tham gia giảng dạy với các giảng viên Đại
học Huế trong năm đầu tiên tại đây. Mỗi học viên phải hoàn tất ít nhất là 8 môn học trong
đó gồm 4 môn chuyên ngành Quản lý Môi trường và 4 môn chuyên ngành Phát triển
Nông nghiệp.
- Giai đoạn chuẩn bị (từ tháng 9 năm 2020 đến hết tháng 3 năm 2021): học tại Đại
học Huế, tất cả học viên được học tiếng Nhật trong vòng 6 tháng và đồng thời định
hướng đề tài, thu thập số liệu cho luận văn sẽ được thực hiện tại Đại học Okayama trong
năm tiếp theo.
- Năm thứ hai (từ đầu tháng 4 năm 2021 đến hết tháng 3 năm 2022) nghiên cứu và
hoàn tất luận văn tại Đại học Okayama, Nhật Bản.
Sau khi hoàn tất chương trình, Đại học Okayama sẽ cấp bằng Thạc sỹ cho các học
viên.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC
Tất cả công dân Việt Nam có bằng cử nhân của các chuyên ngành liên quan như
khoa học môi trường, lâm nghiệp, khoa học đất, thủy sản, chăn nuôi thú y, trồng trọt, sinh
học, nông nghiệp và quản lý đất đai, kinh tế nông nghiệp … Học viên từ các thành phố và
các vùng khác ngoài địa bàn thành phố Huế được khuyến khích tham gia khóa học này
nhằm tạo nên môi trường học tập, nghiên cứu và làm việc đa dạng cho học viên.
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt theo chỉ dẫn cụ thể sau
1. Đơn xin nhập học (theo mẫu, có thể tải tại website: http://www.okayama-
u.ac.jp/user/hue/ của chương trình; hoặc liên hệ trực tiếp với Văn phòng Đại học
Okayama tại Huế, số 04 Lê Lợi, Huế; ĐT & Fax: 84.234-3834480; e-mail:
vnoffice@cc.okayama-u.ac.jp
2. Bản sao kết quả học tập tại Đại học (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt) được
công chứng.
3. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt) được
công chứng.
4. Một bài luận bằng tiếng Anh với 1 trong 3 chủ đề sau: đề tài luận văn hoặc công
trình nghiên cứu hoặc công việc hiện tại (không quá 01 trang A4, có thể đính
kèm các bảng biểu liên quan, canh lề 25 mm, sử dụng font chữ Time New
Roman, cỡ chữ là 10.5, tiêu đề cỡ chữ là 12).
5. Chứng chỉ tiếng Anh: IELTS, TOEFL, TOEIC.
6. Chứng nhận sức khỏe (có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt).
V. KHẢ NĂNG NGOẠI NGỮ

Ngôn ngữ chính trong giảng dạy và học tập của chương trình là tiếng Anh. Giảng
viên tham gia giảng dạy chương trình từ Đại học Okayama, Nhật Bản và Đại học Huế,
Việt Nam sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh. Học viên thực hiện luận văn tốt nghiệp bằng
tiếng Anh. Hầu hết tài liệu hỗ trợ cho việc học tập của học viên cũng bằng tiếng Anh. Vì
vậy, học viên đòi hỏi có trình độ tiếng Anh tương đương với TOEFL 500, IELTS 5.5, …
hoặc cử nhân tiếng Anh.
VI. HỌC PHÍ
Toàn bộ học phí cho khóa học là 1.500 USD, phục vụ cho ba học kỳ học tập tại
Đại học Huế. Đại học Okayama không thu học phí của học viên trong thời gian 01 năm
học tập tại Đại học Okayama, Nhật Bản.
VII. HỌC BỔNG
Đại học Okayama, Nhật Bản sẽ cấp học bổng (12 tháng) bao gồm sinh hoạt phí,
học phí và chi phí máy bay đi lại từ Huế sang Okayama, Nhật Bản và ngược lại cho tất cả
học viên tham gia khóa học này.
VIII. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÉT TUYỂN
Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/6/2019 : Nhận hồ sơ dự tuyển
Ngày 22/7/2019 : Thông báo kết quả sơ tuyển hồ sơ
Ngày 06/8/2019 : Phỏng vấn trực tiếp (diễn ra tại ĐH Huế)
Ngày 15/8/2019 : Thông báo kết quả phỏng vấn
Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 30/8/2019 : Làm thủ tục nhập học
Ngày 13/9/2019 : Lễ khai giảng và bắt đầu năm học
IX. LIÊN HỆ
Văn phòng Đại học Okayama tại Huế - Đại học Huế - Số 04 Lê Lợi, TP. Huế
Điện thoại & Fax: 84.234.3834480
Email: vnoffice@cc.okayama-u.ac.jp