Theo kết quả điều tra của nhóm tác giả Hien Huynh, Hiep Pham & Abraham Tran, từ tháng 1/2011 đến 26/10/2015, cán bộ và giảng viên Trường Đại học Vinh đã công bố 183 bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI, xếp vị trí thứ 9 so với các trường đại học khác trong cả nước (đứng sau ĐHQG TP Hồ Chí Minh, ĐHQG Hà Nội, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐHSP Hà Nội, ĐH Y Hà Nội, ĐH Cần Thơ, ĐH Huế và ĐH Y Dược TP. HCM).

Để thống kê số lượng công trình công bố của các nhà khoa học Trường Đại học Vinh trong năm 2015, trên cơ sở dữ liệu của Thomson Reuters, trước hết chúng tôi sử dụng trường tìm kiếm theo địa chỉ tác giả để chọn lọc tất cả các bài viết có ghi địa chỉ Vinh University (hoặc Vinhuniversity hoặc Vinh Uni,…). Tiếp theo, bằng phương pháp thủ công để loại trừ các tác giả không là cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Vinh. Kết quả cho thấy, tính đến 17 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2015 cán bộ và giảng viên Trường Đại học Vinh đã công bố được 36 bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục ISI (có danh sách kèm theo), trong đó có 09 bài thuộc danh mục SCI và 27 bài thuộc danh mục SCIE. Ngành Toán học và ngành Hóa học là hai ngành dẫn đầu về số lượng công trình công bố với 13 công trình mỗi ngành, tiếp đến là ngành Vật lý - Khoa học Vật liệu với số lượng 06 công trình. PGS.TS. Trần Đình Thắng là cá nhân có số lượng công trình công bố nhiều nhất với 08 công trình. Tuy nhiên, số liêụ này có thể thay đổi vì một số lý do khác nhau như: Thomson Reuters chưa kịp cập nhật số liệu, một số tạp chí đã xuất bản nhưng chưa kịp online,…

Xin chúc mừng các nhà khoa học Trường Đại học Vinh.

Danh sách công bố ISI năm 2015

TS. Đinh Đức Tài - Phó Trưởng phòng KH&HTQT