Ngày 17 tháng 8 năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt Chính phủ ban hành Quyết định số 1483/QĐ-TTG phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 (CT Toán).

Mục tiêu chung của Chương trình là phát triển nền Toán học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt; nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy, cả về số lượng lẫn chất lượng…; đảm bảo cho Toán học Việt Nam đi vào xu thế phát triển bền vững, tạo cơ sở để đưa nước ta có nền Toán học mạnh trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thành lập và tổ chức hoạt động Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là một giải pháp trung tâm của Chương trình. Từ năm 2012, chương trình tiếp tục triển khai các hoạt động khác như tổ chức lựa chọn và trao thưởng các công trình toán học công bố quốc tế, cấp học bổng cho các sinh viên ngành Toán thuộc 12 trường ĐH và các học sinh THPT chuyên trên toàn quốc.

Trường Đại học Vinh đã có nhiều lượt các nhà khoa học, giảng viên, học viên và sinh viên được trao thưởng từ các hoạt động của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học. Đặc biệt, đã có nhiều công trình toán học công bố quốc tế trong danh mục ISI của các nhà khoa học, các giảng viên trường Đại học Vinh được Bộ Giáo dục & Đào tạo trao thưởng. Trong 05 năm trở lại đây, đã có hơn 20 công trình được trao thưởng, đặc biệt là các công trình của các nhà khoa học, các giảng viên trẻ đến từ Khoa SP Toán học.


PGS.TS. Lê Văn Thành (hàng đầu, người thứ 3 từ phải sang) nhận thưởng cùng các nhà khoa học khác

Ngày 07 tháng 03 năm 2013, Thứ trưởng bộ Giáo dục Đào tạo Trần Quang Quý đã ký quyết định khen thưởng 37 công trình toán học (trị giá mỗi suất thưởng là 26,25 triệu đồng), trong đó có 03 công trình sau đây của các nhà khoa học trường Đại học Vinh được trao thưởng:

STT

Tên công trình

Tên tạp chí

Tác giả

1

Stability results for backward parabolic equations with time-dependent coefficients

Inverse Problems 27 (2011), 20 trang

Đinh Nho Hào, Nguyễn Văn Đức

2

State observers with random sampling times and convergence analysis of double-indexed and randomly weighted sums of mixing processes

SIAM Jounal on Control and ptimization. 49 (2011), no. 1, 106-124.

Lê Văn Thành, Yin George, Wang Le Yi

3

Heights of function field points on curves given by equations with separated variables

International Journal of Mathematics, 23 (2012), no. 9, 1250089, 18pp.

Tạ Thị Hoài An, Nguyễn Thị Ngọc Diệp

 

Ngày 19 tháng 12 năm 2013, Thứ trưởng bộ Giáo dục Đào tạo Trần Quang Quý đã ký quyết định khen thưởng 78 công trình toán học (trị giá mỗi suất thưởng là 28,75 triệu đồng), trong đó có 05 công trình sau đây của các nhà khoa học trường Đại học Vinh được trao thưởng:

STT

Tên công trình

Tên tạp chí

Tác giả

1

A relaxed constant positive linear dependence constraint qualification for mathematical programs with equilibrium constraints

Journal of Optimization Theory and Application

Nguyễn Huy Chiêu, Gue Myung Lee

2

On the almost sure convergence for dependent random vectors in Hilbert spaces

Acta Math. Hungar. 139 (2013), no.3, 276-285

Lê Văn Thành

3

On strong laws of large numbers for double arrays of random variables in covex combination spaces

Acta Mathematica Hungarica 134(4), 2012, 543-564

Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Trần Thuận

4

Genus one factors of curves defined by separated variable polynomials

Journal of Number Theory 133 (2013), 2616-2634

Tạ Thị Hoài An, Nguyễn Thị Ngọc Diệp

5

On generalized Cohen-Macaulay canonical modules

Communications in Algebra, 4453-4462, 2013

Nguyễn Thị Hồng Loan, Lê Thanh Nhàn

 

                                            

Ngày 27 tháng 12 năm 2014, Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã ký quyết định khen thưởng 70 công trình toán học (trị giá mỗi suất thưởng là 25,3 triệu đồng), trong đó có 05 công trình sau đây của các nhà khoa học trường Đại học Vinh được trao thưởng:

STT

Tên công trình

Tên tạp chí

Tác giả

1

Constraint Qualifications for Mathematical Programs with Equilibrium Constraints and their Local Preservation Property

Journal of Optimization Theory and Application, Vol. 163, (2014), 755-776

Nguyễn Huy Chiêu, Gue Myung Lee

2

Baum-Katz type theorems for coordinatewise negatively associated random vectors in Hilbert spaces

Acta Mathematica Hungarica, 144(1), 2014, 132-149

Nguyễn Văn Huấn,Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Trần Thuận

3

On stability in distribution of stochastic differential delay equations with Markovian switching

Systems Control Lett.65(2014), 43-49

Nguyễn Hữu Dư, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thanh Diệu

4

Adjoint equation and Lyapunov regularity for linear Stochastic differential algebraic equations of index 1

Stochastic: An Internationsal Journal of Probability and Stochastic Processes, 2014, Vo;. 86, No. 5, 776-802

Nguyễn Thị Thế, Nguyễn Đình Công, Stefan Siegmund

5

Cellular Structure of q-Brauer Algebras

Algebr. Represent. Theor. 17(5) (2014) 1359-1400

Nguyễn Tiến Dũng

6

Mordukhovich subgradients of the value function to a parametric discrete optimal control problem

Journal of Global Optimization, 58, 2014, 595-612

Nguyễn Thị Toàn, Jen Chih Yao

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã ký quyết định khen thưởng 86 công trình toán học (trị giá mỗi suất thưởng là 28,75 triệu đồng), trong đó có 03 công trình sau đây của các nhà khoa học trường Đại học Vinh được trao thưởng:

STT

Tên công trình

Tên tạp chí

Tác giả

1

Complete convergence for arrays of rowwise independent of random variables and fuzzy random variables in convex combination spaces

Fuzzy Sets and Systems 250 (2014) 52-68

Phạm Trí Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Trần Thuận

2

Kozul determinantal rings and 2 x e matrices of linear forms

Michigan Math. J. 64 (2015), 349-381

Nguyễn Đăng Hợp, Thiều Đình Phong, Vũ Thanh

3

Weighted sums of strongly mixing random variables with an application to nonparametric regression

Statistics and Probability Letters, 105 (2015), 195-202

Lê Văn Thành, George Yin

 

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã ký quyết định khen thưởng 85 công trình toán học (trị giá mỗi suất thưởng là 30,25 triệu đồng), trong đó có 05 công trình sau đây của các nhà khoa học trường Đại học Vinh được trao thưởng:

STT

Tên công trình

Tên tạp chí

Tác giả

1

Negative association and negative dependence for random upper semicontinuous functions, with applications

Journal of Multivariate Analysis 145 (2016) 44-57

Nguyễn Trần Thuận, Nguyễn Văn Quảng

2

Local polynomial convexity of graphs of funtions in several variables

J. Math. Anal. Appl. 443 (2016) 473-486

Kiều Phương Chi

3

Classication of Asymptotic Behavior in a Stochastic SIR Model

SIAM J. APPLIED DYNAMIC SYSTEMS. Vol. 15, No. 2, 2016,pp. 1062-1084

Nguyễn Hải Đăng,Nguyễn Thanh Diệu, Nguyễn Hữu Dư, George Yin

4

An exact algorithm for minimizing a sum of Euclidean norms on rays in 2D and 3D

Numerical Functional Analysis and Optimization, Vol. 36 (4), 2015, pp 405-418

Đinh Thanh GiangPhan Thành An, Lê Hồng Trang

5

On the weak laws of large numbers for sums of negatively associated random vectors in Hilbert spaces

Statistics and Probability Letters, 107 (2015), 236 - 245

Lê Văn Thành, Nguyễn Thị Thanh Hiền

 

Chi tiết về Chương trình Toán và Quyết định trao thưởng các năm bạn đọc có thể xem ở các tệp đính kèm:

    chuongtrinhtoan124233.pdf
    qðtct2016.pdf
    qdtct2015.pdf
    qdtct2014.pdf
    qdtct2013.pdf
    qdtct2012.pdf

Tin bài: Khoa SP Toán học - Trường ĐH Vinh