Tên Seminar:  Bảo đảm quyền của con chưa thành niên trong các vụ án ly hôn.
Thời gian: 14h.
Địa điểm: Phòng Sinh hoạt BM.
Người trình bày: TS. Phạm Thị Thúy Liễu.
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN – Khoa Luật.